984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Preserving Polish Heritage: 150 Years of PRCUA’s Commitment

The S.S. Ladies P.R.C.U League single column trophy from 1936-7, cataloged by Beth Martini and Daniela Wojas, is an intriguing artifact that will be featured in the upcoming exhibition celebrating the 150th anniversary of the Polish Roman Catholic Union of America.

This particular trophy showcases the achievements of the Zygmuntowicz Boosters team during the mentioned league.

The trophy is mounted on a plastic base and features a female figurine in an active bowling pose, standing on a bowling ball. It serves as a visual representation of the sport and the accomplishment of the team. The nameplate on the column of the trophy provides the following inscription:

"B. Chamski Trophy S.S. Ladies P.R.C.U League 1936-7 Zygmuntowicz Boosters Champions

1. Polasik

2. Rolewicz

3. Obiala"

The nameplate highlights that the trophy was named after B. Chamski, possibly an important figure associated with the league or the tournament. It also indicates that the trophy was awarded to the Zygmuntowicz Boosters team for their championship achievement during the 1936-7 season. The names Polasik, Rolewicz, and Obiala listed below signify the members of the winning team.

As we continue our preparations, we are committed to ensuring that the exhibition offers an immersive and educational experience. Visitors can expect to encounter fascinating artifacts, engaging displays, and informative descriptions that will shed light on the organization's founding, its growth, influential individuals, and the impact it has had on the Polish-American community. Stay tuned for further updates as we approach the opening date in September.


Jednokolumnowe trofeum Ligi S.S. Ladies PRCU z lat 1936-7, skatalogowane przez Beth Martini i Danielę Wojas, to intrygujący artefakt, który zostanie zaprezentowany na zbliżającej się wystawie z okazji 150-lecia Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce.

To trofeum jest ukłonem w stronę osiągnięć zespołu Zygmuntowicz Boosters we wspomnianej lidze.

Trofeum jest osadzone na plastikowej podstawie i przedstawia kobiecą figurkę w aktywnej pozie do gry w kręgle, stojącą na kuli do kręgli. Służy jako wizualna reprezentacja sportu i osiągnięć zespołu. Tabliczka znamionowa na kolumnie trofeum zawiera następujący napis:

"B. Chamski Trophy S.S. Ladies P.R.C. League 1936-7 Zygmuntowicz Boosters Champions

1. Polasik

2. Rolewicz

3. Obiala"

Z tabliczki wynika, że trofeum nosi imię B. Chamskiego, być może ważnej postaci związanej z ligą lub turniejem. Wskazuje również, że trofeum zostało przyznane drużynie Zygmuntowicz Boosters za mistrzostwo w sezonie 1936-7. Wymienione poniżej nazwiska Polasik, Rolewicz i Obiala oznaczają członków zwycięskiej drużyny.

Kontynuując nasze przygotowania, dokładamy wszelkich starań, aby wystawa oferowała wciągające i edukacyjne wrażenia. Odwiedzający mogą spodziewać się fascynujących artefaktów, interesujących ekspozycji i pouczających opisów, które rzucą światło na narodziny organizacji, jej rozwój oraz wpływ, jaki wywarła ona na społeczność polsko-amerykańską. Proszę być na bieżąco z dalszymi aktualizacjami, ponieważ zbliżamy się do daty otwarcia we wrześniu.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.