General Admission

$10.00

Category:

Description

100 Years of Polish Sailing

Polish Museum of America is proud to announce the opening of its highly anticipated exhibition, "100 Years of Polish Sailing," in collaboration with the National Maritime Museum in Gdańsk. This unique exhibition is set to embark on a maritime journey through the rich history of Polish sailing, offering visitors a captivating exploration of a century of maritime achievements, traditions, and innovations.

About the Exhibition:
"100 Years of Polish Sailing" invites visitors to delve into the fascinating maritime history of Poland, tracing the evolution of sailing over the past century. The exhibition will feature an array of panels, artifacts, multimedia presentations, and interactive displays that bring to life the stories of Polish sailors, their triumphs, and the enduring legacy of maritime exploration.

 

Highlights of the Exhibition:
The MPA's collection includes an intriguing array of souvenirs, meticulously curated through generous donations, forming a beautiful fabric of the nautical exhibition. These souvenirs, ranging from maritime items to archives and works of art, eloquently represent the essence of sailing. The symbolism behind wind-swept flags with faded national colors, donated to the museum after arriving at the port, transforms each piece into a treasure trove of souvenirs, preserving the truth about emigrant life and their deep connection to the sea.

The exhibition, to be held in the Main Hall of the Polish Museum of America, promises to be a comprehensive exploration of Poland's maritime heritage. Visitors will be treated to a visual feast of artifacts, each telling a unique story of Polish sailing over the last century.

 

Opening Event:
The exhibition will officially open its doors on August 16, 2024, at the Polish Museum of America in Chicago. The exhibition will be accompanied by a vernissage, featuring guest speakers, and events such as a shanty concert and a regatta.

Don't miss this once-in-a-lifetime opportunity to explore "100 Years of Polish Sailing" and discover the maritime spirit that has sailed through a century of history. The exhibition will continue to inspire and educate visitors until March 15, 2025.„100 lat polskiego żeglarstwa”

Muzeum Polskie w Ameryce z dumą ogłasza otwarcie długo oczekiwanej wystawy „100 lat polskiego żeglarstwa” we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Ta wyjątkowa wystawa wyrusza w morską podróż przez bogatą historię polskiego żeglarstwa, oferując zwiedzającym wciągającą eksplorację stulecia morskich osiągnięć, tradycji i innowacji.

O wystawie:
„100 lat polskiego żeglarstwa” zaprasza w fascynującą historię morską Polski oraz do prześledzenia ewolucji żeglarstwa na przestrzeni ostatniego stulecia. Na wystawie znajdą się panele, artefakty, prezentacje multimedialne i interaktywne pokazy, które przybliżą historie polskich żeglarzy, ich triumfy i trwałe dziedzictwo eksploracji morskiej.

Główne atrakcje wystawy:
Kolekcja MPA obejmuje intrygujący zestaw pamiątek, starannie wybranych dzięki hojnym darowiznom, tworzących piękną tkaninę wystawy żeglarskiej. Te pamiątki, od przedmiotów marynistycznych po archiwa i dzieła sztuki, wymownie reprezentują esencję żeglarstwa. Symbolika wychłostanych wiatrem bander o wyblakłych barwach narodowych, podarowanych muzeum po przybyciu do portu, sprawia, że każdy egzemplarz staje się skarbnicą pamiątek, zachowujących prawdę o życiu emigrantów i ich głębokim związku z morzem.

Wystawa prezentowana w Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce obiecuje wszechstronną eksplorację morskiego dziedzictwa Polski. Odwiedzających czeka wizualna uczta artefaktów, z których każdy opowie wyjątkową historię polskiego żeglarstwa na przestrzeni ostatniego stulecia.

Otwarcie:
Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 16 sierpnia 2024 roku w Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago. Wystawie towarzyszyć będzie wernisaż z udziałem gościnnych mówców oraz wydarzenia takie jak koncert szantowy oraz regaty.

Prosimy nie przegapić tej jedynej w życiu okazji, aby poznać „100 lat polskiego żeglarstwa” i odkryć morskiego ducha, który żeglował przez stulecie historii. Wystawa będzie inspirować i edukować zwiedzających do 15 marca 2025 r.


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “General Admission”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.