984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Recent Visits at the PMA: A Celebration of Heritage

The Polish Museum of America had the pleasure to host two incredible groups, each bringing their own unique energy and enthusiasm for Polish heritage.

On April 27th, the PMA welcomed the Grand Rapids Polish Heritage Society, organized by Richard Panek and the Polish Women's Cultural Club of Milwaukee (Polanki), organized by the wonderful Ewa Barczyk. It was a joyous occasion where activists from Michigan and Wisconsin came together, further strengthening the bonds of our community.

Our dedicated tour guides, including Basia, Beata, Beatrix, and Sergio, along with our Managing Director Małgorzata Kot, ensured a memorable experience for our guests. Special thanks to Stephen Kuśmierczak for his insightful tour of our Gallery, a space that holds profound significance as it was inaugurated in 2011 by him and his mother, Elizabeth Ann Kusmierczak. The Fine Arts Gallery on the 4th floor, named in honor of Stephen's parents, showcases a breathtaking collection of inter-war European classical art. Our tour extended to the Holy Trinity Polish Catholic Church, enriching the exploration of Polish culture and history.

A heartfelt thank you to everyone who graced our halls with their presence and shared in our passion for Polish heritage. Your enthusiasm fuels our commitment to preserving and celebrating our rich cultural legacy. We can't wait to welcome you back soon for more inspiring moments and unforgettable experiences!

===

Muzeum Polskie w Ameryce miało przyjemność gościć dwie niesamowite grupy, z których każda wniosła swoją niepowtarzalną energię i entuzjazm dla polskiego dziedzictwa.

27 kwietnia MPA gościło Towarzystwo Dziedzictwa Polskiego Grand Rapids, którego organizatorem był Richard Panek oraz Kobiecy Klub Kultury Polskiej w Milwaukee (Polanki), zorganizowany przez wspaniałą Ewę Barczyk. Była to radosna okazja, podczas której spotkali się działacze z Michigan i Wisconsin, jeszcze bardziej wzmacniając więzi naszej społeczności.

Nasi oddani przewodnicy, w tym Basia, Beata, Beatrix i Sergio, a także nasza dyrektor zarządzająca Małgorzata Kot, zapewnili naszym gościom niezapomniane wrażenia. Specjalne podziękowania dla Stephena Kuśmierczaka za wnikliwe oprowadzenie naszej Galerii – przestrzeni o ogromnym znaczeniu, ponieważ została przez niego zainaugurowana w 2011 roku wraz z jego mamą, Elizabeth Ann Kuśmierczak. Galeria na 4. piętrze, nazwana na cześć rodziców Stephena, prezentuje zapierającą dech w piersiach kolekcję międzywojennej europejskiej sztuki klasycznej. Wycieczki obejrzały także pobliski kościół katolicki Świętej Trójcy oraz inne polskie miejsca. Tylko w muzeum były razem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością nasze sale i podzielali naszą pasję do polskiego dziedzictwa. Entuzjazm napędza nasze zaangażowanie w zachowanie i celebrowanie naszego bogatego dziedzictwa kulturowego. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce powitać Państwa ponownie i przeżyć więcej inspirujących chwil i niezapomnianych wrażeń!

Comment(1)

  1. Reply
    Kate says:

    We loved our visit to the museum over the weekend and we are eager to come back over and over again!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.