984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy World Book and Copyright Day!

On April 23 we celebrate the magic of books and the joy of reading! As the Polish Museum of America, we believe in the power of literature to connect us across time, cultures, and generations.

April 23 holds significance in global literary history, marking the passing of renowned authors such as William Shakespeare, Miguel de Cervantes, and Inca Garcilaso de la Vega. UNESCO's General Conference in Paris in 1995 recognized this date as an ideal opportunity to honor these literary figures and promote worldwide access to books.

At the PMA Library, we invite you to dive into our rich collection of volumes, exploring the treasures that bridge the past and the future. Join us in celebrating World Book and Copyright Day by discovering new worlds within the pages of a book.

===

23 kwietnia świętujemy magię książek i radość czytania! Jako Muzeum Polskie w Ameryce wierzymy w siłę literatury, która łączy nas na przestrzeni czasów, kultur i pokoleń.

23 kwietnia ma znaczenie w historii literatury światowej, upamiętniając śmierć znanych autorów, takich jak William Shakespeare, Miguel de Cervantes i Inca Garcilaso de la Vega. Konferencja Generalna UNESCO w Paryżu w 1995 r. uznała tę datę za idealną okazję do uhonorowania tych postaci literackich i promowania ogólnoświatowego dostępu do książek.

Zapraszamy Państwa do naszej Biblioteki MPA do zapoznania się z naszą bogatą kolekcją tomów i odkrywania skarbów łączących przeszłość i przyszłość. Proszę dołączyć do nas i świętować Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, odkrywając nowe światy na kartach książki.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.