984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Research on Emigration Magazines in the Collection of the PMA

On August 31, 2023, Dr. Elżbieta Nowosielska and Dr. Aleksandra Bańkowska resumed their research at the Archives of the Polish Museum of America. They're collaborating on a project to compile a Bibliography of Polish history from the 19th and 20th centuries, focusing on emigration and the Polish diaspora press between 1865 and 1918.

On August 31, 2023, for the third time, Dr. Elżbieta Nowosielska conducted research at the Archives of the Polish Museum of America, this time accompanied by Dr. Aleksandra Bańkowska from the T. Manteuffel History Institute of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. They are working on the next volume of the Bibliography of the history of Poland in the 19th and 20th centuries, focusing on the emigration and Polish diaspora press from 1865-1918. The project is expected to conclude in December 2023. Previous research was carried out in various libraries in Warsaw, Kraków, Poznań, Toruń, Lviv and Paris, but many magazines, particularly from the United States, are not available in Europe.

The project will result in two publications - a bibliography and a monograph discussing the research.

* * *

Badania nad czasopismami emigracyjnymi w zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce

31 sierpnia 20213 r., po raz trzeci badania w Archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce prowadziła dr Elżbieta Nowosielska, której towarzyszyła tym razem dr Aleksandra Bańkowska z Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przyjazd do Chicago był częścią prac nad kolejnym tomem Bibliografii historii Polski XIX i XX w., poświęconym prasie emigracyjnej i polonijnej z lat 1865-1918. Zakończenie projektu przewidywane jest na grudzień 2023 r. Wcześniej poszukiwania materiałów prowadzono w bibliotekach warszawskich, krakowskich, poznańskich, toruńskich oraz lwowskich i paryskich. Jednak znaczna część pism (zwłaszcza tych ze Stanów Zjednoczonych) nie jest dostępna w Europie.

Końcowym efektem projektu będą dwie publikacje – bibliografia oraz omawiająca ją monografia.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.