984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Remembering 9/11

Today, we pause to commemorate the tragic events of September 11, 2001. We remember the nearly 3,000 innocent lives lost in the attacks on the World Trade Center, the Pentagon, and Flight 93.

In the face of unparalleled adversity, heroes emerged. Firefighters, police officers, first responders, and ordinary citizens displayed extraordinary courage, selflessness, and unity. Let's honor their memory and the resilience that defines our nation.

Dziś zatrzymujemy się, aby upamiętnić tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 roku. Pamiętajmy o prawie 3000 niewinnych ludzi, którzy zginęli w atakach na World Trade Center, Pentagon i lot 93.

W obliczu niespotykanych przeciwności losu wyłonili się bohaterowie. Strażacy, policjanci, ratownicy i zwykli obywatele wykazali się niezwykłą odwagą, bezinteresownością i jednością. Uczcijmy ich pamięć i odporność, która definiuje nasz naród.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.