984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Research work under the supervision of the PMA Archivists

Research work under the supervision of the Archivists takes place in the PMA Art Gallery, which has been specially adapted for this purpose.

Within the scope of the next part of the Bibliography of the History of Poland in the 19th and 20th Centuries, focused on émigré periodicals and almanacs from 1865-1918, Elżbieta Nowosielska and Katarzyna Sulej, of the Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences, Warsaw, are conducting research at the Polish Museum of America. The PMA Archives contain a rich collection of press publications by Poles who came to the United States, including many unique titles that have not been preserved in the collections of other institutions.

W ramach prac nad kolejną częścią Bibliografii historii Polski XIX i XX w., poświęconą czasopismom i kalendarzom emigracyjnym z l. 1865-1918, do Muzeum Polskiego w Ameryce przyjechały Elżbieta Nowosielska i Katarzyna Sulej z Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W archiwum MPA znajdują się bogate zbiory prasy wydawanej przez przybyłych do Stanów Zjednoczonych Polaków, w tym wiele unikalnych tytułów, które nie zachowały się w kolekcjach innych instytucji.
Prace badawcze pod okiem archiwistów odbywają się w galerii MPA, która w tym celu została specjalnie przystosowana.

@Instytut.Historii.PAN #Archives #Polonia #historicalnewspapers

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.