984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Spotkanie z historią

Spotkanie z historią, wyjątkowa wizyta delegacji Instytutu Pamięci Narodowej w Muzeum Polskim w Ameryce, połączona z wykładem prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego.

W tym ważnym spotkaniu udział wzięli: dr Karol Nawrocki — Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marzena Kruk — Dyrektor Archiwum, dr Rafał Leśkiewicz — Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego, Magdalena Głowa — Dyrektor Generalny, Adrianna Garnik — Zastępca Dyrektora Biura Prezesa, Agnieszka Jędrzak — Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej, Łukasz Witek — główny specjalista w Biurze nowych Technologii oraz Jarosław Dębowski — Asystent Prezesa. Dziękujemy.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.