984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The PMA was honored to host a delegation from Poland

The PMA was visited today by a delegation from Poland: Minister Tomasz Rzymkowski, Secretary of State MEiN; Prof. Dariusz Dudek, Advisor to the President'; Justyna Kralisz, Director of MEiN and Naczelniczka Harcerek ZHR; Krzysztof Przemieniecki, Legal Counsel; and Piotr Semeniuk, Director MEiN.  Accompanying the delegation was Polish Consul General Paweł Zyzak. The Delegation was welcomed by President Richard Owsiany, Archivist Halina Misterka, Head Guide Barbara Kozuchowska and volunteer Lucie Bucki.  The delegation was taken on tour of the PMA and instantly became inspired by the breadth of the collections on exhibit and behind the scenes.

Thank you!

--==--

MPA odwiedziła dziś delegacja z Polski w składzie: minister Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu MEiN; prof. Dariusz Dudek, doradca Prezydenta RP; Justyna Kralisz, Dyrektor ORPG i Naczelniczka Harcerek ZHR; Krzysztof Przemieniecki, radca prawny MEiN oraz Piotr Semeniuk, dyrektor MEiN. Delegacji towarzyszył Konsul Generalny RP Paweł Zyzak. Delegację powitali prezes Ryszard Owsiany, kierownik archiwum Halina Misterka, przewodnik Barbara Kożuchowska oraz wolontariuszka Lucie Bucki. Delegacja została oprowadzona po MPA i zainspirowała się bogactwem prezentowanych kolekcji i zbiorami za kulisami.

Dziękujemy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.