984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Welcoming Special Guests from the Scouting Association of the Republic

Special day at the Polish Museum of America as we hosted esteemed members of the ZHR Scouting Association from London and Chicago.

Today marked a special occasion at the Polish Museum of America as we had the honor of hosting esteemed members from the Scouting Association of the Republic (ZHR), Foreign Department. Among our distinguished guests were Scoutmaster Franek Pepliński, a prominent figure within the London scouting community, and Scoutmaster Aneta Macheta, also hailing from London. Joining them was Scoutmaster Beata Chodorowska-Niebrugge, an esteemed leader who presides over the Chicago branch, alongside the dedicated Sub-scoutmaster Mateusz Świerzyński. Notably, our very own Lusia Bucki was also in attendance, enhancing the significance of this gathering. Guiding our visitors were two of our finest: Head Archivist, Halina Misterka, and our Tour Guide, Barbara Kozuchowska. Highlights included touring the Great Hall, showcasing a rich array of military uniforms, sculptures, and notable paintings such as Batowski's "Pulaski at Savannah"; the Jan Ignacy Paderewski Room, dedicated to the celebrated maestro and adorned with his cherished mementos; and the Transportation and Maritime rooms, offering insights into vital aspects of our history. We extend our gratitude for their visit and eagerly anticipate their return!

Dziś w Muzeum Polskim w Ameryce miała miejsce szczególna okazja, gdyż mieliśmy zaszczyt gościć szanownych członków ZHR Wydziału Zagranicznego. Wśród naszych znamienitych gości byli harcmistrz Franek Pepliński, wybitna postać londyńskiego środowiska harcerskiego, oraz pochodząca z Londynu harcmistrz Aneta Macheta. Dołączyła do nich harcmistrz Beata Chodorowska-Niebrugge, ceniona przewodnicząca oddziału w Chicago, obok podharcmistrza Mateusza Świerzyńskiego. Obecna była również nasza własna Lusia Bucka. Podczas wycieczki naszych gości poprowadziły główna archiwistka Halina Misterka i nasza przewodniczka Barbara Kozuchowska. Zwiedzili oni Wielką Salę, prezentującą bogatą gamę mundurów wojskowych, rzeźb i godnych uwagi obrazów, takich jak „Pułaski w Savannah” Batowskiego; Pokój Jana Ignacego Paderewskiego, poświęcona słynnemu mistrzowi i ozdobiona jego pamiątkami; oraz Pokój Transportowy i Morski, oferujące wgląd w istotne aspekty naszej historii. Dziękujemy za ich wizytę i niecierpliwie czekamy na ich powrót!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.