984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Wizyta delegacji Stowarzyszenia Odra-Niemen

Wizyta delegacji Stowarzyszenia Odra-Niemen Na czele z Panią Prezes Iloną Gosiewską.

Odwiedziny w Muzeum Polskim w Ameryce miały miejsce 14 października.
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i okazane nam wsparcie oraz ciekawe pytania. Do rychłego zobaczenia!

The delegation of Stowarzyszenie Odra-Niemen visited us today. Thank you for your interest, support, and interesting questions.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.