984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

42nd Summer Gala – our galleries

Thank you to all of our donors, sponsors, participants and guests who made the 42nd Summer Gala a resounding success.

After a three-year absence, we were finally able to host an in-person event at Cafe LaCave. Over 200 guests were enjoyed an evening honoring Mieczyslaw Haiman, PMA’s first Curator, and celebrating the 85th Anniversary of the opening of the PMA as well as dancing to the music of The Anthony Kawalkowski Orchestra. Kudos to our Mistress of Ceremony Misia Jaminski for guiding the evenings program.
Congratulations to Dziennik Zwiazkowy and Polvision recipients of the 2022 PMA Spirit Award.
The proceeds from the Gala are earmarked for PMA general operations.

*** *** ***

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, sponsorom, uczestnikom i gościom, dzięki którym 42. Letnia Gala okazała się wielkim sukcesem!

Po trzyletniej nieobecności w końcu mogliśmy zorganizować to piękne wydarzenie w przyjaznym Cafe LaCave. Ponad 200 gości bawiło się tego dnia na Balu ku czci Mieczysława Haimana, pierwszego Kuratora PMA, świętując 85. rocznicę otwarcia PMA oraz tańcząc do muzyki The Anthony Kawalkowski Orchestra. Wielkie słowa uznania dla naszej Mistrzyni Ceremonii Misi Jaminskiej za prowadzenie programu.
Gratulacje dla Dziennika Zwiazkowego i Polvision, laureatów nagrody PMA Spirit Award 2022.
Dochód z Gali przeznaczony jest na ogólne operacje PMA.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.