984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

5th Polish Theater Congress

On September 24, 2023, the 5th Polish Theater Congress in Chicago honored the Polish Museum of America's cultural preservation efforts.

On September 24, 2023, the 5th Polish Theater Congress in Chicago brought together enthusiasts of Polish theater and culture for a memorable event at the PMA. This year's congress took on a special significance as it paid tribute to the Polish Museum of America, an institution dedicated to preserving and promoting the rich cultural heritage and cherished traditions of the Polish-American community.

One of PMA’s remarkable achievements is the preservation of historical documents related to Polish theater in Chicago. Within its archives lies evidence of Chicago's first documented Polish theater event in 1891, along with a treasure trove of documents, programs, memories, and posters from the heyday when Chicago boasted 14 Polish professional theaters in the early 20th century.

The 5th Polish Theater Congress was an occasion to express deep gratitude to the dedicated management, employees, and volunteers of the Polish Museum of America. Their unwavering commitment ensures that Polish cultural heritage in America is not only preserved but also passed down from one generation to the next.

On this memorable day, the PMA employees had another reason to celebrate. September 24th marked the 70th birthday of Barbara Kozuchowska, an actress and PMA employee. This dual celebration highlighted the interconnectedness of Polish culture and its enduring presence in the lives of those who work tirelessly to preserve its legacy. Happy Birthday to our Pani Basia!

* * *

24 września 2023 V Kongres Teatru Polskiego w Chicago zgromadził miłośników polskiego teatru i kultury na niezapomnianym wydarzeniu w Muzeum Polskim w Ameryce. Tegoroczny Kongres nabrał szczególnego znaczenia, gdyż był hołdem złożonym Muzeum Polskiemu w Ameryce, instytucji zajmującej się ochroną i promocją bogatego dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanych tradycji społeczności polonijnej.

Jednym z niezwykłych osiągnięć MPA jest konserwacja dokumentów historycznych związanych z polskim teatrem w Chicago. W naszych archiwach znajdują się dowody pierwszego udokumentowanego polskiego wydarzenia teatralnego w Chicago, które miało miejsce w 1891 r., a także skarbnica dokumentów, programów, wspomnień i plakatów z czasów świetności, kiedy w Chicago na początku XX wieku działało 14 polskich teatrów zawodowych.

V Kongres Teatru Polskiego był okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności oddanej kierownictwu, pracownikom i wolontariuszom Muzeum Polskiego w Ameryce. Ich niezachwiane zaangażowanie gwarantuje, że polskie dziedzictwo kulturowe w Ameryce zostanie nie tylko zachowane, ale także przekazane z pokolenia na pokolenie.

W tym pamiętnym dniu pracownicy MPA mieli kolejny powód do świętowania. 24 września 70. urodziny obchodziła Barbara Kozuchowska, aktorka i pracowniczka PMA. To podwójne święto podkreśliło wzajemne powiązania polskiej kultury i jej trwałą obecność w życiu tych, którzy niestrudzenie pracują nad zachowaniem jej dziedzictwa. Wszystkiego najlepszego dla naszej Pani Basi!

Photos by Artur Partyka:

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.