984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Showcasing Małopolska: Memorable Event at The PMA

Experience the rich culture of the Małopolska region at the recent event hosted by the Polish Museum of America, featuring Tomasz Popławski, a Chicago representative for prominent entities.

The Polish Museum of America had the honor of hosting a delightful event this past Friday. Our guest was Mr. Tomasz Popławski, a dedicated representative in Chicago for three prominent entities: the Małopolska Region Tourism Organization, Balice Airport, and the Polish Trade and Investment Agency.
The purpose of this gathering was to present a captivating series of presentations tailored specifically for travel agencies. These presentations showcased the exquisite beauty, cultural richness, and unique attractions of the enchanting Małopolska region. Mr. Popławski, along with other presenters with deep knowledge and expertise, provided valuable insights into the region's hidden gems, historical treasures, and vibrant cultural experiences.

W ubiegły piątek Muzeum Polskie w Ameryce miało zaszczyt być gospodarzem przyjemnego wydarzenia. Naszym gościem był Pan Tomasz Popławski, dedykowany przedstawiciel w Chicago trzech znaczących podmiotów: Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Portu Lotniczego Balice oraz Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji.
Celem tego spotkania było przedstawienie serii wciągających prezentacji przygotowanych specjalnie dla biur podróży. Prezentacje te ukazywały niezwykłe piękno, bogactwo kulturowe i niepowtarzalne atrakcje urokliwej Małopolski. Pan Popławski wraz z innymi prezenterami posiadającymi głęboką wiedzę i doświadczenie zapewnił cenne informacje na temat ukrytych skarbów regionu, skarbów historycznych i tętniących życiem wydarzeń kulturalnych.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.