984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrate Pulaski Day with the PMA!

Join us in celebrating Pulaski Day at the Polish Museum of America on March 4th, 2024 at 10 AM! While the event will be closed to the public, we're thrilled to invite you to join the virtual program at [the live broadcast will be available on the museum's home page] to experience the festivities from the comfort of your home!

Get ready for an unforgettable celebration featuring esteemed guests, remarks from Chicago-area politicians, and captivating performances by Wesoly Lud Polish Folk Dance Company of PRCUA showcasing the vibrant dances and songs from the beautiful region of Rzeszów.

Immerse yourself in the rich cultural heritage, enjoy the lively music, and witness the incredible talent that embodies the spirit of Pulaski Day. The event will culminate with the traditional laying of the wreath, a symbol of remembrance and honor.

Save the date, set a reminder, and join us virtually to make this Pulaski Day one to remember! Let's come together to celebrate, appreciate, and enjoy the special moments that connect us to our Polish heritage.

===

Dołącz do nas i świętuj Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce 4 marca, 2024 o 10:00! Chociaż wydarzenie będzie zamknięte dla publiczności, z radością zapraszamy do przyłączenia się do wirtualnego programu na stronie [link] i przeżycia uroczystości w zaciszu własnego domu!

Będzie to niezapomniana uroczystość z udziałem szanownych gości, przemówień polityków z rejonu Chicago i urzekających występów Polskiego Zespołu Tańca Ludowego Wesoły Lud ZPRKA, prezentującego tętniące życiem tańce i pieśni z pięknego regionu Rzeszowa.

Zapraszamy do zanurzenia się w bogatym dziedzictwie kulturowym, cieszenia się muzyką i bycia świadkiem niesamowitego talentu, który ucieleśnia ducha Dnia Pułaskiego. Uroczystość zakończy się tradycyjnym złożeniem wieńca, będącego symbolem pamięci i honoru.

Proszę zapisać datę, ustawić przypomnienie i dołączyć do nas wirtualnie, aby Dzień Pułaskiego był niezapomniany! Zbierzmy się razem, aby świętować, doceniać i cieszyć się wyjątkowymi chwilami, które łączą nas z naszym polskim dziedzictwem.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.