984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

St. Ferdinand Polish School Visits PMA

March 2 was a record-breaking day at the Polish Museum of America! We were honored to host 150 enthusiastic students from St. Ferdinand Polish School, making it the largest school group visit this year!

A huge thank you to Director Halina Żurawska, the dedicated teaching staff, and of course, all the incredible students for choosing us as your destination for learning about Polish history and art.

Our amazing tour guides – Beata, Beatrix, Lucie and Sergio – had a wonderful time sharing the rich cultural heritage and stories that make up the tapestry of Poland's past. Following an overview of the Museum's establishment in 1935 and its association with the Polish Roman Catholic Union of America, the students were shown a short film about Pułaski, in anticipation of Pulaski Day. Subsequently, the students toured the museum in groups, each with a tour guide.

Special kudos to the students for being not only eager learners but also exceptionally polite and fun guests! We're so proud to be a part of your educational journey. Your curiosity and enthusiasm truly brightened our day!

We look forward to hosting the St. Ferdinand Polish School again soon!

If you want to learn more about the school, visit their social media: szkolaferdynanda

===

2 marca był rekordowym dniem w Muzeum Polskim w Ameryce! Mieliśmy przyjemność gościć 150 rozentuzjazmowanych uczniów z Polskiej Szkoły św. Ferdynanda, co czyni tę wizytę największą grupą szkolną w tym roku!

Ogromne podziękowania należą się dyrektor Halinie Żurawskiej, oddanej kadrze pedagogicznej i oczywiście wszystkim niesamowitym uczniom za wybranie nas jako miejsca poznawania polskiej historii i sztuki.

Nasi niesamowici przewodnicy – Beata, Beatrix, Lucie i Sergio – świetnie się bawili, dzieląc się bogatym dziedzictwem kulturowym i historiami, które składają się na gobelin przeszłości Polski. Po wprowadzeniu dotyczącym początków Muzeum w 1935 roku i Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce zaprezentowano film o obrazie Pułaski pod Savannah. Następnie do poszczególnych części Muzeum przydzielono wyznaczonych przewodników, a uczniowie przemieszczali się pomiędzy tymi oddziałami pod nadzorem nauczycieli.

Specjalne wyrazy uznania należą się uczniom za to, że byli nie tylko chętnymi do nauki, ale także wyjątkowo uprzejmymi i zabawnymi gośćmi! Jesteśmy dumni, że możemy być częścią Waszej edukacyjnej podróży. Wasza ciekawość i entuzjazm naprawdę rozjaśniły nasz dzień!

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy ponownie gościć Polską Szkołę św. Ferdynanda!

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o szkole, zapraszamy na jej portal społecznościowy: szkolaferdynanda

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.