984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy International Writers’ Day!

On March 3, we celebrate the power of words, the beauty of literature, and the defenders of freedom of speech around the world.

At the Polish Museum of America, we honor the rich literary tradition that our nation holds dear. Polish writers have always embraced the profound responsibility of their craft. Just as soldiers fought with weapons, our writers have fought valiantly with words, wielding the pen as a powerful weapon to champion the causes that shape our society.

To commemorate this special day, we're thrilled to share glimpses from our archives featuring iconic Polish writers who have left an indelible mark on literature. Join us in celebrating the literary legacy of these extraordinary individuals who have shaped the narrative of our cultural heritage.

Cheers to the storytellers, the poets, and the wordsmiths who illuminate our world with their creativity!

===

Wszystkiego co najlepsze w Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek! 3 marca świętujemy siłę słowa, piękno literatury i wolność słowa na całym świecie.

W Muzeum Polskim w Ameryce czcimy bogatą tradycję literacką, tak cenną dla naszego narodu. Polscy pisarze zawsze byli świadomi głębokiej odpowiedzialność swojego rzemiosła. Tak jak żołnierze walczyli bronią, tak nasi pisarze dzielnie walczyli słowami, dzierżąc pióro jako potężną broń, by bronić spraw kształtujących nasze społeczeństwo.

Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, dzielimy się fragmentami naszych archiwów przedstawiających kultowych polskich pisarzy i poetów, którzy pozostawili niezatarty ślad w naszej literaturze.

Brawa dla gawędziarzy, poetów i twórców słowa, którzy swoją kreatywnością oświetlają nasz świat!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.