984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Pulaski Day 2024 Celebration

Thank you for making Pulaski Day at the Polish Museum of America a phenomenal success! Whether you joined us in person or virtually on March 4th, 2024, your support and enthusiasm added immense joy to the celebration, and we're truly grateful.

Distinguished figures from national, state, county, and city administrations, along with leaders of Polish organizations and institutions, marked the State of Illinois' yearly acknowledgment of the Polish American community by paying tribute to the Revolutionary War hero Casimir Pulaski. We want to express our deep gratitude for your unwavering commitment to recognizing the remarkable legacy of Brigadier General Casimir Pulaski and Poland's crucial contribution to America's triumph over the British.

Following the welcoming remarks from Richard Owsiany, President of the Polish Museum of America, and Jim Robaczewski, President of the Polish Roman Catholic Union of America, and Chairman of the Board of the PMA we had the privilege of hosting distinguished speakers at the event. The esteemed individuals included Hon. Michael Frerichs, State of Illinois Treasurer; Hon. Richard Durbin, State of Illinois US Senator; Consul General of the Republic of Poland in Chicago Paweł Zyzak; Hon. Brandon Johnson, City of Chicago Mayor; Frank Spula, President of Polish American Congress and Polish National Alliance; US Representatives Hon. Mike Quigley and Hon. Jan Schakowsky; Hon. Susan Mendoza, State of Illinois Comptroller; Hon. Aurelia Pucinski, IL First District Appellate Court Justice; Bogdan Chmielewski, Polish & Slavic Federal Credit Union CEO; Maria Pappas, Cook County Treasurer; Beata Mikita, Senior Vice-President at PNC, and many more. Their remarks highlighted the significance of Pulaski Day and the enduring ties between Poland and the United States.

Throughout the event, several officials delivered impactful speeches advocating for support to Ukraine in its ongoing conflict with Russia, while also recognizing the crucial role played by Poland in assisting her neighbors. Notably, February 24th marked the two-year anniversary since the Russian invasion of Ukraine, and it was an honor to host Consul General of Ukraine in Chicago, Serhiy Koledov. His important remarks underscored the significance of a collective commitment to stand in solidarity with Ukraine and acknowledge the ongoing challenges in the region.

Additionally, we had the pleasure of hearing a brief presentation by Dominic Pacyga, PhD, Emeritus Professor of History at Columbia College Chicago, focusing on Casimir Pulaski and Tadeusz Kosciuszko and their contributions to the fight for independence.

A special thank you to the Tadeusz Kościuszko Polish Lancers Society for their presentation of colors, setting the perfect tone for the day. The national anthem, performed by the talented Mirosława Sojka-Topór and accompanied by pianist Kamil Bundyra, added a patriotic touch to the celebration. Let's not forget the heart-warming performances by the Wesoly Lud Polish Folk Dance Company of PRCUA, showcasing vibrant dances and soulful songs from the region of Rzeszów and Eastern Kraków. Their energy and passion added a cultural richness that truly captivated our hearts. The program featured also filmed presentations and concluded with the traditional wreath-laying ceremony at Stanislaw Batowski’s painting “Pulaski at Savannah” and benediction by Rev. Andrzej Totzke.

Heartfelt gratitude goes out to all who contributed significantly to the success of this celebration, including our generous donors and sponsors – PNC Bank, Polish Slavic Federal Credit Union, and Kasia’s Deli. We were also delighted to welcome Chair Hubert Cioromski and Executive Director Kamila Sumelka of the Copernicus Foundation, who have joined as our latest sponsors and shared their insights at the event. To all our donors – Your unwavering support propels our mission to safeguard and celebrate Polish culture and history.

Until the next Pulaski Day, stay connected, stay proud!

Please visit our website and explore our photo gallery to relive some of our favorite moments from the celebration.

===

Dziękujemy za fenomenalny sukces Dnia Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce! Niezależnie od tego, czy 4 marca 2024 dołączyliście do nas Państwo osobiście, czy wirtualnie, Wasze wsparcie i entuzjazm dodały ogromnej radości tej uroczystości, za co jesteśmy naprawdę wdzięczni.

Wybitne osobistości z administracji krajowej, stanowej, powiatowej i miejskiej, a także polonijnych organizacji i instytucji, wyraziły w tym roku uznanie stanu Illinois dla Polonii amerykańskiej, składając hołd bohaterowi wojny o niepodległość Kazimierzowi Pułaskiemu. Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za niezachwiane zaangażowanie w uznanie niezwykłego dziedzictwa generała Pułaskiego i kluczowego wkładu Polski w triumf Ameryki nad Brytyjczykami.

Po słowach powitalnych wygłoszonych przez Richarda Owsianego, prezesa Muzeum Polskiego w Ameryce i Jima Robaczewskiego, prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce i przewodniczącego Zarządu MPA, mieliśmy zaszczyt gościć na tym wydarzeniu znamienitych mówców. Wśród nich znaleźli się m.in. Michael Frerichs, Skarbnik Stanu Illinois; Hon. Richard Durbin, Senator Stanu Illinois; Konsul Generalny RP w Chicago Paweł Zyzak; Hon. Brandon Johnson, burmistrz Chicago; Frank Spula, Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego; członkowie Izby Reprezentantów Hon. Mike Quigley i Hon. Jan Schakowsky; Hon. Susan Mendoza, kontroler stanu Illinois; Hon. Aurelia Pucinski, Sędzia Pierwszego Okręgowego Sądu Apelacyjnego w Illinois; Bogdan Chmielewski, Prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej; Maria Pappas, skarbnik hrabstwa Cook; Beata Mikita, Wiceprezes PNC i wiele innych. Ich uwagi podkreśliły znaczenie Dnia Pułaskiego i trwałe więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Podczas tej okazji wygłoszono liczne przemówienia, wzywające do wsparcia Ukrainy w jej trwającym konflikcie z Rosją, potwierdzając jednocześnie kluczową rolę, jaką Polska odgrywa w pomaganiu swoim sasiadom. 24 lutego upamiętniliśmy dwuletnią rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dlatego tym bardziej mieliśmy zaszczyt gościć Konsula Generalnego Ukrainy w Chicago, Serhija Koledowa. Jego ważne uwagi podkreśliły znaczenie zbiorowego zobowiązania do solidarności z Ukrainą i uznania bieżących wyzwań w regionie.

Dodatkowo mieliśmy przyjemność wysłuchać krótkiego wystąpienia dr Dominika Pacygi, emerytowanego profesora historii w Columbia College Chicago, która skupiła się na Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce oraz ich wkładzie w walkę o niepodległość.

Specjalne wyrazy uznania należą się Stowarzyszeniu Przyjaciół Ułanów Polskich im. Gen. T. Kościuszki za prezentację kolorów, które nadały idealny ton temu dniu. Hymny narodowe, odśpiewane przez utalentowaną Mirosławę Sojkę-Topór przy akompaniamencie pianisty Kamila Bundyry, nadał uroczystości wzruszający i patriotyczny charakter. Nie zapomnijmy również o żywych występach Polskiego Zespołu Tańca Ludowego „Wesoły Lud” z ZPRKA, prezentującego tańce i pieśni z regionu Rzeszowa i wschodniego Krakowa. Ich energia i pasja dodały bogactwa kulturowego, które urzekło nasze serca. Program obejmował także prezentacje filmowe i zakończył się tradycyjną ceremonią złożenia wieńca pod obrazem Stanisława Batowskiego “Pułaski pod Savannah” oraz błogosławieństwem ks. Andrzeja Totzke.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy znacząco przyczynili się do powodzenia tej uroczystości, w tym do naszych hojnych darczyńców i sponsorów – Banku PNC, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i Kasia’s Deli. Z radością powitaliśmy także przewodniczącego Huberta Cioromskiego i dyrektor wykonawczą Kamilę Sumelkę z Fundacji Copernicus, którzy dołączyli jako nasi najnowsi sponsorzy i podzielili się swoimi spostrzeżeniami podczas wydarzenia. Do wszystkich naszych darczyńców – Wasze niezachwiane wsparcie napędza naszą misję ochrony i celebrowania polskiej kultury i historii.

Do następnego Dnia Pułaskiego bądźmy w kontakcie, bądźmy dumni!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszej stronie internetowej, aby przypomnieć sobie nasze ulubione momenty z uroczystości.They watched with us:


Others about Pulaski Day 2024:

Click for more:

Click for more: LINK


Others about Pulaski Day 2024:

Click for more:

Click for more: LINK


Others about Pulaski Day 2024:

Click for more:

Click for more: LINK


Others about Pulaski Day 2024:

Click for more:

Click for more: LINK


Others about Pulaski Day 2024:

Click for more: LINK

Click for more: LINK


Others about Pulaski Day 2024:

Click for more: LINK

Click for more: LINK


An artistic look at the event by Mark Dobrzycki:


Our broadcast:

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.