984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA Welcomes Halina Bielowicz as a New Life Member

The Polish Museum of America is thrilled to welcome Ms. Halina Bielowicz as our newest life member! Not only has Ms. Bielowicz joined our museum family, but she has also graciously donated an article to our Archives, that unveil a fascinating chapter in history - Ms. Bielowicz served as an official representative of Gov. Jim Edgar during the reburial ceremonies for the beloved Polish patriot and composer, Ignacy Jan Paderewski, in Warsaw, Poland on July 5, 1992.

Having died in exile in the United States after World War II, Paderewski's remains were temporarily placed at Arlington National Cemetery by order of President Franklin D. Roosevelt, with the hope for Poland's eventual freedom. Ms. Halina Bielowicz played a significant role in the reburial ceremonies, contributing to the commemoration of Paderewski's return to his homeland.

We extend our heartfelt gratitude to Ms. Bielowicz for becoming a life member! We hope this journey with us brings you immense joy.

===

Muzeum Polskie w Ameryce z radością wita Panią Halinę Bielowicz jako najnowszą członkinę wieczystą! Pani Bielowicz nie tylko dołączyła do naszej muzealnej rodziny, ale także przekazała naszemu Archiwum historyczny artykuł prasowy ukazujący fascynujący rozdział w historii – pani Bielowicz była oficjalną przedstawicielką reprezentującą gubernatora Jima Edgara podczas ceremonii ponownego pochówku polskiego patrioty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie 5 lipca 1992 roku.

Po śmierci Paderewskiego na emigracji w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, jego szczątki według rozporządzenia prezydenta Franklina D. Roosevelta, z nadzieją na ostateczne odzyskanie wolności, zostały tymczasowo złożone na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Pani Halina Bielowicz odegrała znaczącą rolę w uroczystościach ponownego pochówku, przyczyniając się do upamiętnienia powrotu Paderewskiego do ojczyzny.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Bielowicz za wstąpienie w poczet naszych członków wieczystych.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna droga przyniesie Pani radość i satysfakcję!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.