Beautiful unveiling anniversary of Batowski’s “Pulaski at Savannah”

During summer vacation, when we joyfully indulge in the pleasures of the sun and holiday air, we commemorate the exceptional anniversary of the unveiling of the centerpiece of the PMA’s Great Hall. The oil painting, dated 1931, was unveiled at the Art Institute of Chicago on July 10, 1934, by

Continue reading

Virtual Pulaski Day 2022

Celebrate Pulaski Day virtually with the Polish Museum of America (PMA) on Monday, March 7, 2022.

Continue reading

Presidents Day 2022

On this day February 21, we celebrate our American President's Day. Congress est. it originally in 1885 to honor our first President, George Washington.

Continue reading

Virtual Pulaski Day 2021

Thank you to our sponsors, speakers, performers, production crew, volunteers and staff for staging a successful 2021 Virtual Pulaski Day Commemoration.

Continue reading
Żołnierze wnoszą sztandary

Pulaski Day at the Polish Museum of America 2020

Pulaski Day at the Polish Museum of America

Continue reading

Pulaski Day – Polvision TV

On the popular YouTube channel there were two video reports from the celebration of Pulaski Day in our Museum prepared by Polvision.

Continue reading

Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim raz jeszcze

Dziedzictwo ideowe gen. Kazimierza Pułaskiego, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Continue reading

Reportaż z obchodów Dnia Pułaskiego

Reportaż z obchodów Dnia Pułaskiego

Continue reading

Pulaski Day at the Polish Museum of America 2018

Top Government Officials to Honor Polonia on Pulaski Day Celebrate Pulaski Day at the Polish Museum of America on Monday, March 5, 2018,

Continue reading

Obchody Dnia Kazimierza Pułaskiego w Illinois

Dzień Kazimierza Pułaskiego w poniedziałek jest obchodzony w Illinois. Zgodnie z uchwałą z czerwca 1977 roku pierwszy poniedziałek marca jest świętem stanowym. Gościem uroczystości w Muzeum Polskim w Ameryce był gubernator Bruce Rauner, a także inni przedstawiciele władz stanowych oraz miejskich i powiatowych, duchowieństwa i organizacji polonijnych.

Continue reading