984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrating 109 Years of the PMA Library!

On April 18 we commemorate a significant milestone in our history—the ceremonial opening of the PMA Library in 1915. Blessed by Father Jan Obyrtacz, this institution has been a beacon of Polish literature and culture for over a century.

From its humble beginnings with over 4,000 volumes, the library has evolved into a treasure trove of knowledge, owing much to the commitment of devoted librarians such as Władysław Kocwa and Franciszek X. Medwecki. Despite encountering obstacles, the Library experienced a revival under the guidance of Mieczysław Haiman in 1934. This legacy was further upheld by Małgorzata Kot, who, formerly serving as Head Librarian and now as Managing Director of the PMA, meticulously cataloged numerous volumes, ensuring the preservation of this wealth of information.

Incorporated into the emerging Polish Museum of America in 1935, the Library's mission expanded to spread awareness of Polish heritage among adults, youth, and Saturday school pupils. During WWII, it served as a vital resource, collaborating with US government and armed forces, and assisting in the training of soldiers of Polish descent.

Today, our library boasts a rich collection, including rare volumes from the XVI, XVII, and XVIII centuries, as well as the Polonica Archives—a treasure trove of Polish literature, history, and culture. Our dedicated team of librarians, Krystyna Grell and Iwona Bozek, are here to guide you through this wealth of knowledge.

But our Library is more than just a repository of books—it's a warm and welcoming space where the PMA staff, including interns and volunteers, love to hang around. Join us for lively discussions about all things bookish! If you wish to learn more about the history of the PMA Library and explore its vast contents please visit here: Library

===

18 kwietnia upamiętniamy ważny kamień milowy w naszej historii – uroczyste otwarcie Biblioteki MPA w 1915 roku. Pobłogosławiona przez księdza Jana Obyrtacza od ponad wieku instytucja ta jest drogowskazem polskiej literatury i kultury.

Od skromnych początków, liczących ponad 4000 woluminów, Biblioteka przekształciła się w skarbnicę wiedzy, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu oddanych bibliotekarzy, takich jak Władysław Kocwa i Franciszek X. Medwecki. Mimo napotykanych przeszkód Biblioteka przeżyła odrodzenie pod przewodnictwem Mieczysława Haimana w 1934 roku. Dziedzictwo to podtrzymała Małgorzata Kot, która pełniąc wcześniej funkcję kierownik Biblioteki MPA, a obecnie dyrektor zarządzającej MPA, skrupulatnie katalogowała liczne woluminy, zapewniając zachowanie tego bogactwa informacji.

Włączona do powstającego Muzeum Polskiego w Ameryce w 1935 roku, misja Biblioteki rozszerzyła się o szerzenie świadomości polskiego dziedzictwa wśród dorosłych, młodzieży i uczniów szkół sobotnich. Podczas II wojny światowej służyła jako ważny zasób, współpracując z rządem USA i siłami zbrojnymi oraz pomagając w szkoleniu żołnierzy polskiego pochodzenia.

Dziś nasza Biblioteka może poszczycić się bogatymi księgozbiorami, obejmującymi rzadkie woluminy z XVI, XVII i XVIII w., a także Archiwum Poloników – skarbnicę polskiej literatury, historii i kultury. Nasze oddane bibliotekarki, Krystyna Grell i Iwona Bożek, są w każdej chwili gotowe poprowadzić Państwa przez bogactwo wiedzy zamknięte w książkach.

Ale nasza Biblioteka to coś więcej niż tylko repozytorium książek — to ciepła i przyjazna przestrzeń, w której pracownicy MPA, w tym stażyści i wolontariusze, uwielbiają pracować i spędzać czas. Prosimy dołączyć do naszego grona i brać czynny udział w ożywionych dyskusjach na temat wszystkich spraw książkowych! Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o historii Biblioteki MPA i zapoznać się z jej bogatą zawartością, zapraszamy: Biblioteka

Comment(1)

  1. Reply
    Eugenia K Gorecki says:

    szukam ta ksiazke: prosze o pomoc With Paint Brush and Sword: The Life and Works of Jan Henryk De Rosen By: Flanagan, Mary Lubienski
    Eugenia Gorecki

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.