Ignacy Jan Paderewski 80 Commemoration of death

June 29 we proudly and warmly remember Ignacy Jan Paderewski who died in New York 80 years ago today in 1941.

Continue reading

Paderewski’s Watch and Polish Army Veterans

PMA presents the third film in a series introducing the hidden stories, behind the scenes of the PMA collections: I. J. Paderewski's Watch and Polish Army Veterans. The Master's watch is one of many gifts donated by his sister, Antonina Wilkońska. Along with furniture from the Buckingham Hotel in New

Continue reading

„Wdzięczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu”

W dniu 7 października 2019 roku o godzinie 11.00 w Muzeum Polskim w Ameryce (Polish Museum of America), miejscu przechowywania ogromnej wagi Paderevianów posiadającym znaną w świecie wystawę stałą poświęconą Mistrzowi w Sali Paderewskiego odbyła się konferencja naukowa „Wdzięczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu”. Organizatorami konferencji byli: Polsko-Ukraińska

Continue reading