984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Explore the Legacy of Jan Ignacy Paderewski on his Death Anniversary

On this day, June 29th, we commemorate the death anniversary of Jan Ignacy Paderewski, a remarkable figure in Polish history and the world of music. Paderewski's legacy continues to inspire and captivate people around the globe, and this day serves as a moment to reflect on his contributions and pay tribute to his memory.

We invite you to explore the captivating world of this iconic Polish musician and statesman. The Polish Museum of America staff has created a series of insightful and engaging videos about Paderewski, which are available for viewing on YouTube.

These videos offer a unique opportunity to delve into the life, music, and political contributions of Jan Ignacy Paderewski. You'll gain a deeper understanding of his extraordinary journey and the indelible mark he left on the cultural and political landscape of Poland.

Paderewski Room Part 1 - Donation History
Paderewski Room Part 2 - Tour Behind the Glass
130th Anniversary of Ignacy Jan Paderewski in Chicago

We are also delighted to extend a warm invitation to all of you to visit the PMA to tour the Paderewski Room and see our remarkable collection firsthand!

 

* * *

W tym dniu, 29 czerwca, obchodzimy rocznicę śmierci Jana Ignacego Paderewskiego, niezwykłej postaci w historii Polski i świata muzyki. Dziedzictwo Paderewskiego nadal inspiruje i urzeka ludzi na całym świecie, a ten dzień jest okazją do refleksji nad jego zasługami i oddania hołdu Jego pamięci.

Zapraszamy do odkrywania zniewalającego świata tego kultowego polskiego muzyka i męża stanu. Pracownicy Muzeum Polskiego w Ameryce stworzyli serię wnikliwych i wciągających filmów o Paderewskim, które można obejrzeć na YouTube.

Filmy te dają wyjątkową okazję do zagłębienia się w życie, muzykę i wkład polityczny Jana Ignacego Paderewskiego. Zyskacie Państwo głębsze zrozumienie jego niezwykłej podróży i niezatartego śladu, jaki pozostawił w kulturalnym i politycznym krajobrazie Polski.

Paderewski Room Part 1 - Donation History
Paderewski Room Part 2 - Tour Behind the Glass
130th Anniversary of Ignacy Jan Paderewski in Chicago

Ponadto serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia PMA, zwiedzenia Sali Paderewskiego i osobistego obejrzenia naszej niezwykłej kolekcji!

 

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.