Happy Independence Day from the PMA!

Happy Polish Independence Day! Today, we celebrate the historic occasion of Poland's National Independence Day, marking the end of 123 years of occupation, the establishment of the Second Republic, and the unity of diverse figures for a common goal of independence.

Continue reading

Explore the Legacy of Jan Ignacy Paderewski on his Death Anniversary

On June 29th, we commemorate the death anniversary of Jan Ignacy Paderewski, a remarkable figure in Polish history and music. Explore his captivating world through insightful videos on YouTube and visit the Paderewski Room at the Polish Museum of America to see the remarkable collection firsthand!

Continue reading

Paderewscy i Polki w Ameryce w służbie Biało-Czerwonej

Paderewscy i Polki w Ameryce w służbie Biało-Czerwonej: Program poświęcony Ignacemu i Helenie Paderewskim, ich bezgranicznemu zaangażowaniu w walkę o niepodległą Polskę. Historia Polskiego Białego Krzyża i Polskich Szarych Samarytanek, ich udziału w pomocy polskim żołnierzom i odradzającej się Ojczyźnie, odbył się w Sali Głównej MPA w piątek, 26 października

Continue reading