984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

130th Anniversary of Ignacy Jan Paderewski in Chicago

On Saturday, October 22, 2022, the Polish Museum of America in cooperation with Glessner House, A National Historic Landmark, in Chicago – organized an amiable and very important meeting for lovers of the life and work of Ignacy Jan Paderewski.

Nearly 100 people celebrated the 130th anniversary of I. J. Paderewski's debut in Chicago. The program consisted of a beautiful concert, with stories told by William Tyre, Glessner House Director, who based his reflections on authentic memories from the diary of Francies M. Glessner, the owner of the house in which the Glessner family resided from 1887. The participants of the meeting were happy to welcome Antonina Wilkońska, I. J. Paderewski’s sister, played once again by actress and PMA Guide, Barabara Kożuchowska, who shared her memories of her famous brother.

Mr. and Mrs. Glessner became acquainted with the Paderewski musical phenomenon by participating in his debut in the United States in November 1891. That debut began a one-year tour and took place at the newly opened Music Hall in New York. Paderewski arrived in Chicago, a bit late (tired from a demanding tour and journey filled with numerous concerts) on New Year's Eve 1892. He then played, without rehearsal, with the Chicago Orchestra conducted by Theodore Thomas, whom he met for the first time during the concert. The New Year's Eve meeting marked the beginning of a long friendship between the two artists and resulted in frequent meetings at the Thomas' house. It was here that the Chicago’s high society met, including the Chicago Orchestra benefactors, Mr. and Mrs. Glessner. The testimony of these meetings are entries in Francies Glessner’s diary, which includes a unique entry concerning I. J. Paderewski's first visit to the Glessner house on April 10, 1893, during which Paderewski played the Steinway piano recently purchased for the Glessner’s new home in 1887.

On Saturday evening, the guests of the PMA gathered around the aforementioned piano in the concert room of the Glessner House, where history was combined with the present, listened to three songs composed by I. J. Paderewski and performed by Mirosława Sojek Topór, accompanied by Kamil Bundyra: “They Took My Boy,” “Pain Have I Endured,” “The Days of Roses are Vanished.” This was followed by a concert of compositions by Fryderyk Chopin and I. J. Paderewski performed by a young pianist from the Academy of Music of PaSO, Youssef El Yakine: Chopin’s Minute Waltz Op. 64 No. 1 and Waltz in E minor Op. Posth., and Paderewski’s Minuet in G major Op, 14 No. 1 and Cracovienne fantastique in B Major, No. 6, Op. 14,
The Polish Museum in America would like to thank the guests and sponsors for their presence, support and commitment. Another artistic event, this time following I. J. Padarewski's Chicago footsteps, turned out to be a success.

We invite you to visit:
The Polish Museum of America located at 984 Milawuakee Ave., Chicago, IL 60642 www.polishmuseumofamercia.org
and Glessner House at 1800 S. Prairie Ave, Chicago www.glessnerhouse.org

H. Misterka, PMA archivist

W sobotę 22 października 2022 r., Muzeum Polskie w Ameryce przy współpracy z Glessner House, znanym na całym świecie skarbem architektury w Chicago – zorganizowało niezwykle ciepłe i ważne spotkanie miłośników życia i twórczości I. J. Paderewskiego. Niemal 100. zebranych osób uczciło 130. rocznicę debiutu I. J. Paderewskiego w Chicago. Na program złożył się piękny koncert, opatrzony opowieściami dyrektora Glesner House Williama Tyre, który swe rozważania oparł o autentyczne wspomnienia z pamiętnika Francies M. Glessner właścicielki domu, w którym rodzina Glessner rezydowała od 1887 roku. Uczestnicy spotkania z radością powitali też Antoninę Wilkońską, siostrę I. J. Paderewskiego, w której postać po raz kolejny wcieliła się aktorka i przewodnik muzealny Barabara Kożuchowska i podzieliła się z uczestnikami spotkania wspomnieniami o sławnym bracie.

Państwo Glessner zaznajomili się z fenomenem Paderewskiego uczestnicząc w debiucie tegoż w Stanach Zjednoczonych, w listopadzie 1891 r. Wspomniany debiut rozpoczynał roczną trasę koncertową i odbył się w nowo oddanej do użytku Music Hall w Nowym Jorku. Paderewski zawitał do Chicago, nieco spóźniony (zmęczony trudami wymagającej, wypełnionej licznymi koncertami trasy i podróży) w noc sylwestrową 1892 roku. Zagrał wówczas bez próby z Chicago Orchestra pod dyrekcją Theodore Thomasa, którego poznał dopiero w trakcie koncertu. Sylwestrowe spotkanie dało początek wieloletniej przyjaźni obu artystów i zaowocowało częstymi spotkaniam w domu państwa Thomas. To tu spotykała się śmietanka towarzyska miasta Chicago, w tym szczególnie dobroczyńców Chicago Orchestra, państwa Glessner. Świadectwem tych spotkań są wpisy w pamiętniku pani Francies Glessner, a wśród nich jeden wyjatkowy, dotyczący pierwszej wizyty I. J. Paderewskiego w domu Glessnerów, dnia 10 kwietnia 1893 r., podczas której Paderewski zagrał, na zakupionym do nowego domu w 1887 r., fortepianie firmy Steinway.

W sobotni wieczór goście Muzeum Polskiego w Ameryce zebrani wokół wspomnianego fortepianu w pokoju koncertowym domu Glessnerów, gdzie historia łączyła się z teraźniejszością, wysłuchali 3 pieśni kompozycji I. J. Paderewskiego w wykonaniu Mirosławy Sojka Topór przy akompaniamencie Kamila Bundyra: „Chłopca mego mi zabrali”, „Tylem wytrwał”, „Gdy ostatnia róża zwiędła”, a następnie koncertu kompozycji F. Chopina i I. J. Paderewskiego w wykonaniu młodego pianisty związanego z Akademią Muzyki PASO, Youssefa El Yakine:
Fryderyk Chopin - Minute Waltz Op. 64 No. 1,
Fryderyk Chopin - Waltz in E minor Op. Posth.,
Ignacy Jan Paderewski - Minuet in G major Op 14 No. 1,
Ignacy Jan Paderewski - Cracovienne fantastique in B Major, No. 6, Op. 14
Muzuem Polskie w Ameryce dziękuje gościom i sponsorom za obecność, poparcie i zaangażowanie. Kolejne wydarzenie artystyczne, tym razem chicagowskimi śladami I. J. Padarewskeigo okazało się sukcesem.

Zapraszamy do odwiedzenia:
Muzeum Polskiego w Ameryce mieszczącego się pod adresem 984 Milawuakee Ave., Chicago, IL 60642 www.polishmuseumofamercia.org
oraz Glessner House pod adresem 1800 S. Prairie Ave, Chicago www.glessnerhouse.org

H. Misterka, archiwista MPA

PMA GOLD SPONSORS
* * *

Victoria Granacki
Jan and Carleen Lorys
Malgorzata Palka and Dan Sobol
Chicago Society of the Polish National Alliance
Polish Roman Catholic Union of America
Polish & Slavic Federal Credit Union
Star-Tech Glass Inc.

PMA SILVER SPONSORS
* * *

Virginia Cudecki
Stephen and Jamie Kusmierczak
Amy Ripepi and Garry Grasinski
Andrzej and Anna Pawlowski

 

Other donors
Anonymous
Nancy Kaszak
Betty Uzarowicz
Geraldine Balut Coleman
Mr. & Mrs. Robert Radycki

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.