130th Anniversary of Ignacy Jan Paderewski in Chicago

On Saturday, October 22, 2022, the Polish Museum of America in cooperation with Glessner House, A National Historic Landmark, in Chicago – organized an amiable and very important meeting for lovers of the life and work of Ignacy Jan Paderewski.

Continue reading

Happy Mother’s Day in Poland!

Serdeczne życzenia z okazji polskiego Dnia Mamy!

Continue reading

Paderewscy i Polki w Ameryce w służbie Biało-Czerwonej

Paderewscy i Polki w Ameryce w służbie Biało-Czerwonej: Program poświęcony Ignacemu i Helenie Paderewskim, ich bezgranicznemu zaangażowaniu w walkę o niepodległą Polskę. Historia Polskiego Białego Krzyża i Polskich Szarych Samarytanek, ich udziału w pomocy polskim żołnierzom i odradzającej się Ojczyźnie, odbył się w Sali Głównej MPA w piątek, 26 października

Continue reading