984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrating Men’s Day

On March 10th, we celebrate Men's Day in Poland! While the world recognizes International Men's Day on November 19th, we honor this special occasion in March, inspired by our rich Christian tradition. On this day, the Catholic Church, alongside the Orthodox, Evangelical, Coptic, and Armenian Churches, commemorates the Forty Martyrs of Sebasta—a symbol of courage and steadfastness.

International Men’s Day celebrates the positive impact men have on the world, families, and communities. Today, we pay tribute to all gentlemen—those who inspire us with their creativity, courage, and unwavering values. Join us in commemorating Men's Day by exploring photographs from our collection showcasing men we admire for their outstanding contributions.

Let's celebrate the diverse qualities and positive influences that men bring to the world! Happy Men's Day to all the remarkable gentlemen out there!

===

10 marca obchodzimy w Polsce Dzień Mężczyzny! Choć świat celebruje Międzynarodowy Dzień Mężczyzn przypadający 19 listopada, my dodatkowo świętujemy tę szczególną okazję w marcu, inspirowaną naszą bogatą tradycją chrześcijańską. W tym dniu Kościół katolicki, obok Kościoła prawosławnego, ewangelickiego, koptyjskiego i ormiańskiego, upamiętnia czterdziestu męczenników z Sebasty – symbol odwagi i niezłomności.

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn świętuje pozytywny wpływ, jaki mężczyźni mają na świat, rodzinę i społeczeństwo. Dziś składamy hołd wszystkim panom – tym, którzy inspirują nas swoją kreatywnością, odwagą i niezachwianymi wartościami. Proszę dołączyć do nas, aby upamiętnić Dzień Mężczyzn, przeglądając zdjęcia z naszej kolekcji przedstawiające mężczyzn, których podziwiamy za ich wybitny wkład.

Świętujmy różnorodne cechy i pozytywny wpływ, jaki mężczyźni wnoszą w świat! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzn dla wszystkich niezwykłych panów.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.