984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrating Mother’s Day

Happy Mother’s Day! The Polish Museum of America wishes to thank all mothers for their efforts and dedication, as well as their positive contributions to society.

Mother’s Day was first celebrated in the United States in 1908 when Anna Jarvis, a peace activist and a Civil War medic, held a memorial for her late mother. She wanted to create a day to honor all moms – the people who care for us more than anyone else. The occasion gained such a popularity that in 1914, President Woodrow Wilson declared the second Sunday in May a national holiday.

Polish Mother’s Day is celebrated on May 26th every year and is an important holiday for both adults and children. Small children make their mothers gifts and special cards called “laurka”, sing songs and recite poems, and adults usually gift flowers and chocolates.

Wszystkiego Najlepszego z Okazji Dnia Matki! Muzeum Polskie w Ameryce pragnie podziękować wszystkim mamom za ich trud i poświęcenie, oraz za pozytywny wkład w życie społeczeństwa.

Dzień Matki po raz pierwszy obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1908 roku, kiedy to Anna Jarvis, działaczka na rzecz pokoju i medyk z wojny secesyjnej, zorganizowała nabożeństwo żałobne dla swojej matki. Chciała stworzyć dzień ku czci wszystkich matkom – osobom, które troszczą się o nas bardziej niż ktokolwiek inny. Okazja zyskała taką popularność, że w 1914 roku prezydent Woodrow Wilson ogłosił drugą niedzielę maja świętem narodowym.

Polski Dzień Matki obchodzony jest co roku 26 maja i jest wyjątkowym świętem zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Małe dzieci robią mamom drobne upominki i kartki okolicznościowe zwane „laurkami”, śpiewają piosenki i recytują wierszyki, a dorośli zwykle wręczają kwiaty i czekoladki.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.