984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy International Museum Day!

International Museum Day is on May 18 and has been observed since 1977. This celebration brings awareness to the challenges that museums face and raises public awareness of the role museums play in the development of society. This year as we celebrate International Museum Day, we thank our museum staff, as well as museum workers and volunteers all over the world for providing learning opportunities and shaping an informed and engaged society.

Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów!

Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony jest corocznie 18 maja od 1977 roku. Święto to uświadamia wyzwania, przed którymi stoją muzea oraz uzmysławia społeczeństwu rolę, jaką muzea odgrywają w rozwoju społeczeństwa. W tym roku, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów, chcieliśmy podziękować naszym muzealnikom, a także pracownikom muzeów na całym świecie za zapewnianie możliwości uczenia się i rozwoju, oraz za kształtowanie świadomego i zaangażowanego społeczeństwa.

Comment(1)

  1. Reply
    J.Maculewicz says:

    Serdeczne gratulacje!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.