984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish Forces’ Role in the Battle of Monte Cassino: 79th Anniversary

May 18 marks the 79th anniversary of the 1944 Battle of Monte Cassino in which Polish forces, under the command of Gen. Władysław Anders played a prominent role. The Polish 2 Corps broke the German defensive lines and opened the road for the Allies to liberate Rome from German occupation.

18 maja przypada 79. rocznica bitwy o Monte Cassino z 1944 r., w której wybitną rolę odegrały wojska polskie pod dowództwem gen. Władysława Andersa. 2 Korpus Polski przełamał niemieckie linie obronne i otworzył aliantom drogę do wyzwolenia Rzymu spod okupacji niemieckiej.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.