984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Remembering Stanisław Szukalski: A Colorful Figure in Polish Art History

On May 19, 1987, Stanisław Szukalski - Polish sculptor, graphic artist and art theorist, died in Burbank, California.  Also known as Stach from Warta, he was a colorful and controversial figure. He came to fame in the interwar period. He painted, sculpted, and created a concept considered to be pseudoscience, assuming the ancient origin of Poles. He founded the Szczep Horned Heart, an artistic group that sought inspiration in the culture of the old Slavic lands. After the war, he settled in California, where he became friends with, among others, George DiCaprio, and Leonardo DiCaprio who considers him an "adoptive grandfather". Famous actor and his father are also producers of the popular documentary film "Struggle: the life and lost art of Szukalski.

The PMA visitors enjoy two sculptures by Szukalski from the Chicago period  and a 1940 graphic “Copernicus”

===

19 maja 1987 w Burbank w Kaliforni zmarł polski rzeźbiarz, grafik i teoretyk sztuki Stanisław Szukalski. Znany również jako Stach z Warty, był niezwykle barwną postacią. Sławę zyskał w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeźbił, rysował a przy tym stworzył uważaną za pseudonaukę koncepcję zakładającą starożytne pochodzenie Polaków. Założył Szczep Rogate Serce, czyli grupę artystyczną, która poszukiwała inspiracji w kulturze dawnej słowiańszczyzny. Po wojnie osiadł w Kalifornii, gdzie przyjaźnił się m.in. z Georgem DiCaprio, a Leonardo DiCaprio uważał go za „przyszywanego dziadka”. Co więcej, słynny aktororaz jego ojciec też producentami popularnego filmu dokumentalnego „Walka: życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego”

Zwiedzający MPA mogą podziwiać dwie rzeźby z chicagowskiego okresu artysty a także grafikę „Kopernik” z 1940 roku.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.