984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Celebrating Stanislaw Wyspianski’s Birth Anniversary

Today, we celebrate the birth anniversary of the incredible Stanislaw Wyspianski, born on January 15th, 1869! A true polymath, he was not only a renowned Polish writer and poet but also an exceptional artist.

Wyspianski's literary legacy includes masterpieces like "Wesele" (The Wedding) and "Wyzwolenie" (Liberation). His words have left an indelible mark on Polish culture and literature.

Did you know that the Polish Museum of America proudly houses a mesmerizing watercolor by Wyspianski himself? Dating back to the 1900s, this masterpiece depicts an angel wearing a mysterious mask, reflecting the artist's unique vision.

We invite you to explore the depths of Wyspianski's genius in our Library, where you'll find a treasure trove of his works in their original Polish language. Immerse yourself in the beauty of his prose and poetry, and witness the world through the eyes of a literary visionary.

* * *

Dziś obchodzimy rocznicę urodzin niezwykłego StanisławaWyspiańskiego, urodzonego 15 stycznia 1869 roku! Prawdziwy erudyta, był nie tylko uznanym polskim dramatopisarzem i poetą, ale także wyjątkowym artystą.

W dorobku literackim Wyspiańskiego znajdują się takie arcydzieła jak „Wesele” i „Wyzwolenie”. Jego słowa pozostawiły niezatarty ślad w polskiej kulturze i literaturze.

Czy wiecie Państwo, że Muzeum Polskie w Ameryce może pochwalić się hipnotyzującą akwarelą pędzla Wyspiańskiego? To arcydzieło pochodzące z XX wieku przedstawia anioła w tajemniczej masce, odzwierciedlającej wyjątkową wizję artysty.

Zapraszamy do odkrywania głębi geniuszu Wyspiańskiego w naszej Bibliotece, gdzie znajdziecie Państwo skarbnicę jego dzieł w oryginalnej, polskiej wersji językowej. Będą mogli Państwo zanurzyć się w pięknie jego prozy i poezji oraz zobaczyć świat oczyma tego literackiego wizjonera.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.