984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

In Remembrance of Mieczysław Haiman

Today, we reflect on the enduring legacy of Mieczysław Haiman, the founding spirit and the first curator of the Polish Museum of America, on the 75th anniversary of his passing in 1949 at the age of 61.

Mieczysław Haiman’s life unfolded as a captivating tale of resilience and devotion. From the Austrian Navy corps, navigating distant shores to becoming a pillar of Polish American history in the heart of the United States, his journey was nothing short of extraordinary.

In 1918, he embraced the role of a storyteller, weaving narratives of Polish American experiences in media from Boston to Buffalo before finding his home in Chicago. His appointment as the inaugural Director of the Polish Museum of America signaled a commitment to preserving the rich tapestry of Polish culture on American soil.

Mieczysław's efforts during the 1939 New York World Fair saved a priceless collection of Polish art from the ravages of war. His tireless work, even in the face of WWII's chaos, ensured that these treasures found a home in Chicago, where we can marvel at them today.

A poet, a leader, and a relentless worker, Haiman's influence is felt through his last Museum Archives annual report in 1948. His dedication and sacrifice resonate in the corridors of history, placing him among the esteemed figures of Polish American heroes.

The PMA Team continues to carry forward his powerful message, ensuring that the dream of Polish-American historiography thrives. Today, we pay homage to a man of courage, kindness, and sacrifice – a true pioneer whose indomitable spirit continues to shape our understanding of Polish American heritage.

Your presence is key to keeping Haiman's dream of Polish-American historiography alive. Visit the museum and become a member to appreciate the depth of his contributions and pay homage to a true pioneer.

We also invite you to watch a short documentary about Mieczysław Haiman at this link: YT LINK

* * *
15 stycznia świętujemy dokonania Mieczysława Haimana, pierwszego kustosza Muzeum Polskiego w Ameryce, w 75. rocznicę jego śmierci w 1949 r. Odszedł przedwcześnie w wieku 61 lat.

Życie Mieczysława Haimana ułożyło się w porywającą opowieść o wytrwałości i oddaniu. Od służby dla austriackiej marynarki wojennej, żeglowania po odległych morzach, po stanie się mentorem historyków badających przeszłość polską w Stanach Zjednoczonych – podróż Jego życia była niezwykła.

W 1918 roku objął stanowisko w amerykańskich mediach i badał doświadczenia Polonii Amerykańskiej od Bostonu po Buffalo, zanim znalazł swój dom w Chicago. Jego nominacja na pierwszego dyrektora Muzeum Polskiego w Ameryce zaowocowała ogromnym zaangażowaniem w zachowanie dziedzictwa polskiej kultury na amerykańskiej ziemi.

Wysiłki Haimana podczas Wystawy Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku uratowały bezcenną kolekcję polskiej sztuki przed zniszczeniami wojennymi. Jego niestrudzona praca, nawet w obliczu chaosu II wojny światowej, sprawiła, że skarby te znalazły dom w Chicago, gdzie możemy je dziś podziwiać.

Mieczysław Haiman był poetą, przywódcą i niestrudzonym, pracowitym historykiem. Wpływ Haimana widać w jego ostatnim raporcie rocznym Archiwum Muzeum z 1948 roku. Jego poświęcenie i zaangażowanie odbijają się echem w salach Muzeum, plasując go wśród wybitnych postaci polsko-amerykańskich.

Zespół MPA kontynuuje realizację Jego potężnego dzieła. Dziś składamy hołd Człowiekowi odwagi, życzliwości i poświęcenia – prawdziwemu pionierowi, którego niezłomny duch nadal kształtuje nasze rozumienie polsko-amerykańskiego dziedzictwa.

Państwa uczestnictwo w życiu MPA jest kluczem do podtrzymania marzenia Haimana o historiografii polsko-amerykańskiej. Zapraszamy do naszego Muzeum, aby docenić głębię jego wkładu i złożyć hołd prawdziwemu pionierowi.

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego dokumentu na temat Mieczysława Haimana pod linkiem: YT LINK

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.