984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polonia Goes to War

Pragniemy zaprezentować dziś Państwu świadectwo zaangażowania Wychodźstwa Polskiego w Ameryce w odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Zapoznać z niezwykłymi aktami Wydziału Narodowego Polskiego oraz fotografiami, flagami, sztandarami, mundurami z kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce (MPA), zaprezentowanymi na przepięknej wystawie “Polonia rusza do boju”.

Po wystawie oprowadzi Państwa Halina Misterka, kierownik archiwum MPA, autor scenariusza wystawy.

* * *

Today, on the 87th anniversary of the opening of the Archives and Museum of the PRCUA, the Polish Museum of America presents the legacy of the commitment from the Polish Emigration in America to Poland regaining independence. In this short film, you will be acquainted with the extraordinary documents of the Polish National Department and photographs, flags, banners, and uniforms from PMA collections, presented at the beautiful exhibition “Polonia Goes to War.”

Halina Misterka, PMA Head Archivist and exhibition script author will guide you around the exhibition.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.