984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Christmas 2023

As Christmas Eve approaches, we're filled with immense gratitude for your unwavering support throughout the year. While we'll be closing our doors on December 24th through 26th to celebrate this special time with our loved ones, the spirit of Christmas resonates deeply within the walls of the Polish Museum of America.

This season is a testament to cherished traditions, heartwarming moments, and the bonds that unite us all. As we reflect on the rich cultural heritage we cherish, we extend our warmest wishes to you and yours. May your homes be adorned with laughter, love, and the timeless beauty of Polish customs.

Let's embrace the magic of this festive period, reminiscing on shared memories and creating new ones that will last a lifetime. From all of us at the Polish Museum of America, we wish you a merry Christmas filled with joy, peace, and the warmth of family and friends.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, jesteśmy przepełnieni ogromną wdzięcznością za Wasze niezachwiane wsparcie trwające cały rok. Chociaż 24, 25 i 26 grudnia będziemy zamknięci, aby uczcić ten wyjątkowy czas z naszymi bliskimi, duch Bożego Narodzenia rozbrzmiewa w murach Muzeum Polskiego w Ameryce.

Sezon ten jest świadectwem cenionych tradycji, podnoszących na duchu chwil i więzi, które jednoczą nas wszystkich. Zastanawiając się nad bogatym dziedzictwem kulturowym, które cenimy, składamy Państwu oraz najbliższym najserdeczniejsze życzenia. Niech Wasze domy ozdobią śmiech, miłość i ponadczasowe piękno polskich obyczajów.

Wykorzystajmy ten świąteczny okres, wspominając wspólne chwile i tworząc nowe wspomnienia, które zostaną na całe życie. Od nas wszystkich z Muzeum Polskiego w Ameryce życzymy Państwu Wesołych Świąt, wypełnionych radością, spokojem i ciepłem rodziny i przyjaciół.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.