984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy New Year from PMA!

As we bid farewell to this incredible year, the Polish Museum of America wishes you a joyous and vibrant New Year's Eve! We're thrilled to have been a part of your cultural journey in 2023 and can't wait to share even more with you in the upcoming year.

Please note that the museum will be closed on Monday, January 1st, as we take a moment to welcome 2024. We'll be back and ready to continue our exploration of Polish heritage and history on the following day.
Let's embrace the start of a brand-new chapter with smiles, laughter, and an abundance of happiness! Wishing you all a fantastic party and a magnificent entrance into the New Year! May it be filled with love, success, and unforgettable memories.

Żegnając ten niezwykły rok, Muzeum Polskie w Ameryce życzy radosnego i pełnego wrażeń Sylwestra! Cieszymy się, że mogliśmy być częścią Państwa kulturalnej podróży w 2023 roku i nie możemy się doczekać, aby podzielić z Wami nadchodzący rok.
Informujemy, że w poniedziałek 1 stycznia muzeum będzie nieczynne, ze względu na przerwę świętowania nadejścia roku 2024. Następnego dnia wrócimy gotowi do kontynuowania szerzenia polskiego dziedzictwa i historii.
Rozpocznijmy zupełnie nowy rozdział z uśmiechem i mnóstwem szczęścia! Życzymy wszystkim fantastycznej imprezy i wspaniałego wejścia w Nowy Rok! Niech będzie pełen miłości, sukcesów i niezapomnianych wspomnień

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.