984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Commending PAHA’s 80th Annual Meeting in San Francisco!

Exciting News from the 80th Annual Meeting of the Polish American Historical Association in San Francisco!

Our very own historian, Jan Loryś, represented the Polish Museum of America with his fascinating paper titled "Polish Falcons of America and the Challenges of their Archival Holdings" at the prestigious event, in affiliation with the 137th yearly meeting of the American Historical Association.
A heartfelt congratulations to PAHA on this remarkable milestone, and a special nod to Mieczysław Haiman, the first curator of the Polish Museum of America and a co-founder of PAHA.
Massive gratitude to our collaborator and historian, Iwona Flis, for capturing and sharing invaluable video and photo material, enriching this historical event for all.
Cheers to the exploration of Polish-American history, a journey of discovery, preservation, and enlightenment!

* * *
Ekscytujące wieści z 80. dorocznego Spotkania PAHA w San Francisco!

Nasz historyk, Jan Loryś, reprezentował Muzeum Polskie w Ameryce ze swoim fascynującym referatem zatytułowanym „Sokolstwo Polskie w Ameryce” i wyzwania związane z jego zasobami archiwalnymi” na prestiżowym wydarzeniu związanym ze 137. dorocznym spotkaniem Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego.

Serdeczne gratulacje dla PAHA (Polish American Historical Association) z okazji tego niezwykłego kamienia milowego i szczególny ukłon w stronę Mieczysława Haimana, pierwszego kustosza Muzeum Polskiego w Ameryce i współzałożyciela PAHA.

Ogromne podziękowania dla współpracującej z naszym Muzeum historyczki, Pani Iwony Flis, za uchwycenie i udostępnienie materiału filmowego i zdjęciowego, wzbogacającego to historyczne wydarzenie dla wszystkich.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.