984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Commemorating the 80th Anniversary of the Battle of Monte Cassino

The Commemoration of the 80th anniversary of the Battle of Monte Cassino at the Polish Museum of America was a truly moving experience. We extend our heartfelt thanks to the actors, Andrzej and Liliana Piekarski, Julitta Mroczkowska, Barbara Kozuchowska, and Marcin Kowalik, for presenting a short patriotic program dedicated to the brave soldiers of Monte Cassino.

We were honored to show the film The Long Way, an incredible piece that captures the essence of this historic battle. Our gratitude goes to Basia Kozuchowska for organizing this memorable event and to the National Film Archive – Audiovisual Institute (www.fina.gov.pl) for providing the film.

In addition, guests had the unique opportunity to explore memorabilia related to the Polish 2nd Corps and the Battle of Monte Cassino, thus enriching their understanding of this pivotal moment in history.

The Battle of Monte Cassino, fought in 1944, was a crucial turning point in World War II. The Polish 2nd Corps, led by General Władysław Anders, played a vital role in breaking through the German Gustav Line, enabling the Allied forces to advance and eventually liberate Rome. This victory, achieved through immense bravery and sacrifice, is a testament to the enduring spirit and solidarity of the Polish people and their allies.

As we honor the 80th anniversary, we remember the sacrifices made and celebrate the resilience and courage of those who fought for freedom.

===

Obchody 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino w Muzeum Polskim w Ameryce były ogromnie wzruszającym doświadczeniem. Składamy serdeczne podziękowania aktorom Andrzejowi i Lilianie Piekarskim, Julitcie Mroczkowskiej, Barbarze Kożuchowskiej i Marcinowi Kowalikowi za ich patriotyczne przedstawienie dedykowane dzielnym żołnierzom walczącym pod Monte Cassino.

Byliśmy zaszczyceni możliwością wyświetlenia filmu Wielka Droga, niezwykłego dzieła uchwycającego istotę tej historycznej bitwy. Nasze podziękowania kierujemy do Basi Kozuchowskiej za zorganizowanie tego niezapomnianego wydarzenia oraz do Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego za udostępnienie filmu (www.fina.gov.pl).

Ponadto, goście mieli wyjątkową okazję zapoznać się z różnorodnymi pamiątkami związanymi z 2. Korpusem Polskim i bitwą o Monte Cassino, wzbogacając swoje zrozumienie tego kluczowego momentu w historii.

Bitwa o Monte Cassino, stoczona w 1944 roku, była kluczowym punktem zwrotnym II wojny światowej. 2. Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa odegrał istotną rolę w przełamaniu niemieckiej linii Gustawa, co umożliwiło siłom alianckim dalszy marsz i ostateczne wyzwolenie Rzymu. To zwycięstwo, osiągnięte dzięki ogromnej odwadze i poświęceniu, jest świadectwem niezłomnego ducha i solidarności narodu polskiego oraz jego sojuszników.

Oddając hołd 80. rocznicy, pamiętamy o złożonych ofiarach i celebrujemy wytrwałość oraz odwagę tych, którzy walczyli o wolność.

Nagranie przygotowane z okazji obchodów 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino, jednej z najcięższych i najkrwawszych bitew drugiej wojny światowej, w której żołnierze II Korpusu Armii Polskiej zdobyli twierdzę niemiecką. W latach 1965-1991 działał w Chicago teatr Feliksa Konarskiego Ref-Rena autora znanej wszystkim Polakom piosenki „Czerwone Maki na Monte Cassino”. W oparciu o teksty Ref-Rena aktorzy teatru Feliksa Konarskiego przygotowali obchody tej ważnej rocznicy w Muzeum Polskim w Ameryce, w nagraniu wykorzystano również obiekty z kolekcji muzealnej.

 

The Polish Museum of America presents a video on the occasion of the 80th anniversary of the Battle of Monte Cassino, one of the bloodiest battles of World War II, in which soldiers of the Second Corps of the Polish Army captured the German occupied fortress. In the years 1965-1991, the theatre of Feliks Konarski, Ref-Ren, performed historical themed plays in Chicago and in other Polonian cities. He was the author of  the well-known and treasured song "Red Poppies on Monte Cassino." Based on Ref-Ren's scripts, the actors of Feliks Konarski's theatre prepared a patriotic program for this important anniversary at the Polish Museum of America on May 19.  In addition to the artistic program, objects and artifacts from the museum's collection are shown in the video.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.