984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Memorial Day

On this Memorial Day, let us pause to honor and remember the brave men and women who have made the ultimate sacrifice for our country. This solemn day, originally known as Decoration Day, was established in the aftermath of the Civil War to commemorate the fallen soldiers. It was later expanded to honor all American military personnel who have died in service to our nation.

Memorial Day is a time to reflect on the freedoms we enjoy and the cost at which they were secured. Let's pay tribute to those heroes whose courage and dedication have shaped the history and future of the United States.

Please note that the Polish Museum of America and PRCUA offices will be closed on Memorial Day, May 27th, in observance of this important national holiday.

May we never forget the sacrifices made and always strive to uphold the values for which they fought.

===

W tym Dniu Pamięci, zatrzymajmy się, aby uhonorować i upamiętnić odważnych mężczyzn i kobiety, którzy złożyli najwyższą ofiarę dla naszego kraju. Ten uroczysty dzień, pierwotnie znany jako Dzień Dekoracji, został ustanowiony po Wojnie Secesyjnej, aby upamiętnić poległych żołnierzy. Później został rozszerzony, aby uhonorować wszystkich amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w służbie dla naszego narodu.

Dzień Pamięci to czas, aby zastanowić się nad wolnościami, którymi się cieszymy, i kosztami, jakie zostały poniesione, aby je zapewnić. Oddajmy hołd tym bohaterom, których odwaga i poświęcenie ukształtowały historię i przyszłość Stanów Zjednoczonych.

Prosimy pamiętać, że Muzeum Polskie w Ameryce oraz biura ZPRK będą zamknięte w Dniu Pamięci, 27 maja, z okazji tego ważnego narodowego święta.

Pamiętajmy o złożonych ofiarach i zawsze dążmy do podtrzymywania wartości, za które walczyli.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.