984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Polish Mother’s Day!

This May 26, we honor the heart and soul of every family – our beloved Polish mothers! Join us in celebrating Polish Mother's Day, a day dedicated to the strength, love, and wisdom of these remarkable women who shape our lives with their unconditional care. Let’s cherish and appreciate them today and every day! Sto lat!

===

26 maja oddajemy hołd sercu i duszy każdej rodziny – naszym ukochanym polskim matkom! Dołączcie do nas w obchodach polskiego Dnia Matki, dnia poświęconego sile, miłości i mądrości tych wyjątkowych kobiet, które kształtują nasze życia swoją bezwarunkową troską. Czcijmy je i doceniajmy dzisiaj i każdego dnia! Sto lat!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.