984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Children’s Day!

Happy Children's Day to all the wonderful kids and to everyone young at heart! Today, we honor the joy, creativity, and boundless energy that children bring into our lives. Since 1952, June 1st has been a special day in Poland filled with laughter, presents, and memorable outings as we celebrate the beginning of summer.

From school-organized festivities to family picnics, this day is all about making our little ones feel special. It's a day when imaginations run wild and the world feels a bit more magical. But it's also a day to emphasize the importance of protecting children’s rights—particularly those outlined in the Konwencja o prawach dziecka (“Convention on the Rights of the Child”)—to ensure they have a fulfilling childhood.

Let’s keep the spirit of Dzień Dziecka alive and continue to protect and cherish the rights and happiness of children everywhere.

===

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich wspaniałych dzieciaków i wszystkich młodych duchem! Dziś czcimy radość, kreatywność i nieograniczoną energię, jaką dzieci wnoszą w nasze życie. Od 1952 roku 1 czerwca jest w Polsce wyjątkowym dniem, wypełnionym śmiechem, prezentami i niezapomnianymi wycieczkami z okazji rozpoczęcia lata.

Od uroczystości organizowanych przez szkołę po pikniki rodzinne – w tym dniu chcemy, aby nasze maluchy poczuły się wyjątkowo. To dzień, kiedy wyobraźnia szaleje, a świat wydaje się trochę bardziej magiczny. Ale to także dzień, aby podkreślić znaczenie ochrony praw dzieci—szczególnie tych określonych w Konwencji o prawach dziecka—aby zapewnić im satysfakcjonujące dzieciństwo.

Celebrujmy Dzień Dziecka i kontynuujmy ochronę oraz pielęgnowanie praw i szczęścia dzieci na całym świecie.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.