984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Commemorating the Anniversary of Mieczyslaw Haiman’s Birth

March 31st marks the birth anniversary of Mieczysław Haiman (1888 - 1949) – the PMA’s first curator.

Haiman was one of the most distinguished figures in American Polonia and explorer of the history on Polish emigration in the United States. He wrote in both Polish and English about Poles who settled here and about their participation in American wars – the War of Independence and the Civil War. Haiman was also the first to discover and tell the world that Poles were among the first settlers in Jamestown in 1608 and contributed to building what is now the United States of America.

Check out this YouTube video to learn more about Mieczyslaw Haiman and his contributions to Polonia: Mieczysław Haiman: Curator of Polonia's Heritage

31 marca przypada rocznica urodzin Mieczysława Haimana (1888 - 1949) – pierwszego kuratora MPA. Haiman był jedną z najwybitniejszych postaci Polonii amerykańskiej i badaczem dziejów polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. Pisał po polsku i angielsku o osiadłych tu Polakach i o ich udziale w wojnach amerykańskich – wojnie o niepodległość i wojnie secesyjnej. Haiman był także pierwszym, który odkrył i powiedział światu, że Polacy byli jednymi z pierwszych osadników w Jamestown w 1608 roku i przyczynili się do budowy dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Obejrzyjcie Państwo ten film na YouTube, aby dowiedzieć się więcej o Mieczysławie Haimanie i jego pracy na rzecz Polonii:

Mieczysław Haiman: Curator of Polonia's Heritage

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.