984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Farewell to our Arts Intern Nia | PMA

Today, Nia Oke-Famakinde is completing her internship at the Polish Museum of America, funded by Studio Institute.

As an Arts Intern, Nia was responsible for cataloging artifacts and artworks, contributing to the expansion of the museum database. In addition to handling objects, she was performing all acquisition duties, including classifying and assigning registration numbers to artifacts, taking precise dimensions, photographing, as well as conducting provenance research. Nia assisted also with various tasks as assigned by the museum staff, including with organizing social events such as the Pulaski Day, and preparing the exhibition on Jan Zawilinski.
Huge thanks to Nia for her hard work and dedication - she’s been a huge help and delight to have around the Museum!

Nia Oke-Famakinde kończy dziś staż w Muzeum Polskim w Ameryce z grantu Studio Institute. Jako stażystka w dziedzinie sztuki (Arts Intern) Nia była odpowiedzialna za katalogowanie artefaktów i dzieł sztuki, przyczyniając się do rozbudowy muzealnej bazy danych. Oprócz opieki nad obiektami zajmowała się wszelkimi czynnościami akwizycyjnymi, w tym klasyfikacją i nadawaniem artefaktom numerów rejestracyjnych, dokładnymi wymiarami, fotografowaniem, a także prowadzeniem badań proweniencyjnych. Nia pomagała także w różnych zadaniach zleconych przez pracowników muzeum, m.in. przy organizacji specjalnych programów, takich jak Dzień Pułaskiego, czy przygotowaniu wystawy o Janie Zawilińskim.
Ogromne podziękowania dla Nii za jej ciężką pracę i poświęcenie - była ogromną pomocą i radością w Muzeum!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.