984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Community Celebration and Day of Dialogue Symposium at the CHM

On March 16, the Chicago History Museum hosted an incredible Community Celebration and Day of Dialogue Symposium. Organized by the Polish American Historical Association, the Polish Museum of America, and the Chicago History Museum, the symposium featured insightful sessions on various topics, including the current exhibition at CHM Back Home: Polish Chicago, the book Footprints of Polonia, Midwest Polish urban communities, and the experiences of growing up Polish in Chicagoland.

In addition to speakers like Dominic Pacyga, PhD, Emeritus Professor of History at Columbia College Chicago and James Pula, PhD, Emeritus Professor of History at Purdue University Northwest, the event also featured Grace Bazylewski’s wycinanki workshop, and performances by the Lajkonik Song & Dance Ensemble. It was a memorable event! We extend our heartfelt gratitude to everyone who attended, contributed presentations, shared insights as speakers, and helped organize this remarkable event. Your presence, contributions, and collaborative efforts made the Community Celebration and Day of Dialogue Symposium a resounding success. Thank you for your support and dedication in making this event possible.

===

16 marca w Muzeum Historii w Chicago odbyło się niesamowite Community Celebration and Day of Dialogue Symposium. Sympozjum, którego gospodarzami były Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum Polskie w Ameryce i Muzeum Historii Chicago, obejmowało wnikliwe sesje dotyczące różnych tematów, w tym aktualnej wystawy w CHM Back Home: Polish Chicago, książki Footprints of Polonia, polskich społeczności lokalnych pochodzących z północnego zachodu (Midwest) oraz doświadczenia dorastania jako Polacy w Chicago.

Oprócz mówców, takich jak dr Dominic Pacyga, emerytowany profesor historii w Columbia College w Chicago i dr James Pula, emerytowany profesor historii na Purdue University Northwest, wydarzenie obejmowało także warsztaty wycinanek Grace Bazylewski oraz występy zespołu Lajkonik Song & Dance Ensemble. To było niezapomniane wydarzenie! Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział, wygłosili prezentacje, podzielili się spostrzeżeniami jako mówcy oraz pomogli w organizacji tego niezwykłego wydarzenia. Wasza obecność, wkład i wspólne wysiłki sprawiły, że Sympozjum odniosło ogromny sukces. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w umożliwienie zorganizowania tego wydarzenia.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.