984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Earth Day!

On March 21, we join the global community in celebrating our beautiful planet and raising awareness about the importance of environmental protection. Earth Day was first proposed by US Senator Gaylord Nelson in 1970, and since then, it has grown into a worldwide movement for positive change.

At the Polish Museum of America, we believe in living in harmony with nature and preserving our planet for future generations. To inspire you, we're sharing illustrations from our collection that beautifully depict the wonders of nature.

===

21 marca przyłączamy się do globalnej społeczności w świętowaniu naszej pięknej planety i szerzeniu świadomości na temat znaczenia ochrony środowiska. Dzień Ziemi został po raz pierwszy zaproponowany przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona w 1970 r. i od tego czasu stał się ogólnoświatowym ruchem na rzecz pozytywnych zmian.

W Muzeum Polskim w Ameryce wierzymy w życie w zgodzie z naturą i ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń. Dla inspiracji, udostępniamy ilustracje z naszej kolekcji, które pięknie przedstawiają cuda natury.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.