984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Rare Publications Donation from Prof. Gromada

We are thrilled to announce a recent donation from our dear friend and esteemed supporter, Professor Thaddeus Gromada. His generosity knows no bounds, as he has gifted us with some truly remarkable publications that are sure to enrich our collection and captivate our visitors.

Among these treasures are incredibly rare works, including the Zakopane Style Notebook - Carpentry, Lviv 1911; Folk Architecture in the Ropczyński District in Lesser Poland, Kraków 1935; and Podhale in Pictures, featuring breathtaking illustrations by Józef Pieniążek. These pieces not only offer profound insights into Polish culture and heritage but also serve as invaluable historical artifacts.

We extend our heartfelt gratitude to Professor Gromada for entrusting us with these precious gems. Just as he has done in the past with his donation of Oskar Halecki's maps, Professor Gromada's contributions continue to elevate and enrich our museum's collection.

===

Z radością ogłaszamy niedawną darowiznę od naszego drogiego przyjaciela i cenionego zwolennika, profesora Thaddeusa Gromady – podarował nam naprawdę niezwykłe publikacje, które z pewnością wzbogacą naszą kolekcję i zachwycą naszych gości.

Wśród tych skarbów znajdują się dzieła niezwykle rzadkie, m.in. Styl Zakopiański Zeszyt II. – Ciesielstwo, Lwów 1911; Budownictwo ludowe w powiecie ropczyńskim w Małopolsce, Kraków 1935; oraz Podhale w obrazach z zapierającymi dech w piersiach ilustracjami Józefa Pieniążka. Dzieła te nie tylko oferują głęboki wgląd w polską kulturę i dziedzictwo, ale także służą jako bezcenne artefakty historyczne.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Profesorowi za powierzenie nam tych cennych perełek. Podobnie jak w przeszłości, przekazując mapy Oskara Haleckiego, tak i teraz wkład profesora Gromady w dalszym ciągu podnosi i wzbogaca zbiory naszego muzeum.

Comment(1)

  1. Reply
    Mark Fountain says:

    Adam Wibrowski, Artistic Director for the Ignacy Jan Paderewski Piano Festival of Raleigh, writes to me that he thinks this water-color is of the Dunajec. Is it?
    “Beautiful aquarelle (?), isn’t it Dunajec river at Czorsztyn and Niedzica?”

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.