984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy St. Joseph’s Day!

On March 19 we join with our Italian-American friends in celebrating St. Joseph, the patron saint of workers and father of Jesus. Saint Joseph's Day, also known as the Feast of Saint Joseph or the Solemnity of Saint Joseph, holds a special place in Western Christianity. Celebrated on March 19th, it's a principal feast day honoring this beloved figure, recognized with the rank of a solemnity in the Catholic Church. It's also observed as a feast or commemoration in the provinces of the Anglican Communion and a feast or festival in the Lutheran Church.

On this occasion, we're thrilled to share fascinating details about Saint Joseph and showcase select items from our museum's collection that illuminate his extraordinary life. As a carpenter, Saint Joseph imparted his trade to Jesus, working tirelessly to provide for his family. His unwavering faith and commitment to God's will are beautifully documented in various artistic representations, where he is often depicted holding the infant Jesus or a lily, symbolizing purity and righteousness.

Step into our museum to explore a diverse array of depictions of Saint Joseph. Each piece serves as a visual tribute to his enduring legacy and cultural significance!

===

19 marca wspólnie z naszymi włosko-amerykańskimi przyjaciółmi obchodzimy Dzień św. Józefa, patrona robotników i ojca Jezusa. Dzień Świętego Józefa, znane również jako Uczta św. Józefa zajmuje szczególne miejsce w zachodnim chrześcijaństwie. Obchodzone 19 marca jest głównym świętem ku czci tej umiłowanej postaci, uznawanym również w prowincjach Wspólnoty Anglikańskiej oraz w Kościele luterańskim.

Z tej okazji dzielimy się fascynującymi szczegółami na temat Świętego Józefa i prezentujemy wybrane przedmioty z kolekcji naszego muzeum, które rzucają światło na jego niezwykłe życie. Jako cieśla św. Józef uczył Jezusa tego fachu, niestrudzenie pracując na utrzymanie swojej rodziny. Jego niezachwiana wiara i oddanie woli Bożej są pięknie udokumentowane w różnych przedstawieniach artystycznych, gdzie często jest przedstawiany z Dzieciątkiem Jezus lub lilią, symbolizującą czystość i prawość.

Zapraszamy do naszego muzeum, aby zapoznać się z różnorodnymi przedstawieniami św. Józefa. Każdy element stanowi wizualny hołd dla jego trwałego dziedzictwa i znaczenia kulturowego!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.