984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Pi Day!

On March 14 we're celebrating the fascinating world of numbers and equations as we join the global festivities for the World Day of Mathematics! UNESCO's 40th General Conference declared March 14 as the International Day of Mathematics back in November 2019. That's why we affectionately call Pi Day!

At the Polish Museum of America, we're thrilled to embrace the beauty of mathematics and its universal language. Today, let's not only celebrate the magic of numbers but recognize the brilliant scientists and geniuses who make the world better through math! Nicolaus Copernicus, whose groundbreaking work revolutionized our understanding of the cosmos, is one such luminary. On this day we also commemorate the birthdays of two extraordinary minds: Albert Einstein, whose theories reshaped our understanding of the universe, and Wacław Sierpiński, a renowned Polish mathematician whose contributions continue to inspire generations. Sierpiński's impact is so profound that he has a street in Warsaw, a statue at Cambridge University, and a crater on the moon named after him, all in recognition of his pioneering work on fractals, contributions to set theory, and his aid in cracking Soviet army codes.

Let’s collectively appreciate the remarkable minds that have enriched our lives through mathematics. Tag a math enthusiast and spread the love for Pi Day!

===

14 marca celebrujemy fascynujący świat liczb i równań, przyłączając się do ogólnoświatowych obchodów Międzynarodowego Dnia Matematyki! 40. Konferencja Generalna UNESCO ogłosiła 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki w listopadzie 2019 r. Dlatego pieszczotliwie nazywamy go Dniem Liczby Pi!

W Muzeum Polskim w Ameryce nie tylko świętujmy magię liczb, ale także wyróżniamy naukowców i geniuszy, którzy dzięki matematyce czynią świat lepszym. Jednym z takich wyjątkowych umysłów był Mikołaj Kopernik, którego przełomowa praca zrewolucjonizowała nasze rozumienie kosmosu. W tym dniu upamiętniamy także urodziny dwóch niezwykłych umysłów: Alberta Einsteina, którego teorie zmieniły nasze rozumienie wszechświata, oraz Wacława Sierpińskiego, wybitnego polskiego matematyka, którego twórczość wciąż inspiruje pokolenia. Wpływ Sierpińskiego jest tak głęboki, że ma on ulicę w Warszawie, pomnik na Uniwersytecie w Cambridge i krater na Księżycu nazwany jego imieniem, a wszystko to w uznaniu jego pionierskiej pracy nad fraktalami, wkładu w teorię mnogości i jego pomocy w łamaniu sowieckich kodów.

Doceńmy wspólnie niezwykłe umysły, które wzbogaciły nasze życie dzięki matematyce. Zachęcamy do oznaczania w komentarzach entuzjastów matematyki i szerzenia miłości do Dnia Liczby Pi!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.