984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy World Poetry Day!

On March 21 the Polish Museum of America proudly joins the global chorus in honoring the timeless art of poetry. Today, we pay homage to the brilliant Polish poets who have woven the fabric of our cultural identity through words that resonate across generations.

Let's take a moment to appreciate the masterpieces of Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski, Miron Białoszewski, Cyprian Kamil Norwid, Wisława Szymborska, and many other poetic luminaries who have enriched our literary tapestry.

Join us in the PMA Library or pick up a poetry book from the comfort of your own home to immerse yourself in the captivating world of Polish poetry. Whether you're a seasoned poetry enthusiast or just discovering the magic of words, our shelves are brimming with treasures waiting to be uncovered.

Let's celebrate the power of poetry to unite, inspire, and preserve the essence of our shared humanity. Join us in commemorating World Poetry Day, a day that reminds us of the beauty and richness found in every stanza, rhyme, and verse.

===

21 marca Muzeum Polskie w Ameryce z dumą przyłącza się do światowego chóru w hołdzie ponadczasowej sztuce poetyckiej. Dziś celebrujemy wybitnych polskim poetów, którzy utkali tkankę naszej tożsamości kulturowej za pomocą słów, które rezonują z pokolenia na pokolenie.

Poświęćmy chwilę, aby docenić arcydzieła Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Mirona Białoszewskiego, Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej i wielu innych geniuszy poezji, którzy wzbogacili nasz literacki gobelin.

Zapraszamy do Biblioteki MPA lub sięgnięcia po tomik poezji w zaciszu własnego domu i zanurzenie się w urzekającym świecie polskiej poezji. Niezależnie od tego, czy są Państwo wytrawnymi entuzjastami poezji, czy dopiero odkrywają magię słów, nasze półki są pełne skarbów czekających na odkrycie.

Świętujmy moc poezji, która jednoczy, inspiruje i chroni esencję naszego wspólnego człowieczeństwa. Prosimy dołączyć do nas w obchodach Światowego Dnia Poezji – dnia, który przypomina nam o pięknie i bogactwie każdej zwrotki, rymu i wersetu.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.