984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Remembering Konstanty Laszczka

March 23 marks the anniversary of the passing of Konstanty Laszczka, a remarkable figure in Polish art history. As a sculptor, painter, and graphic artist, his legacy continues to inspire generations. In Kraków, he not only distinguished himself as a professor and rector of the Jan Matejko Academy of Fine Arts but also forged deep bonds with fellow artists Stanisław Wyspiański and Leon Wyczółkowski. Together, they championed the ideals of the Young Poland Movement, fostering a vibrant cultural renaissance.

Among Laszczka’s enduring works, “Deserted” stands as a testament to his mastery of form and emotion. Housed within the halls of the Polish Museum of America, this sculpture embodies profound solitude, with its nuanced textures and arresting composition inviting viewers into a realm of introspection and contemplation.

Let us commemorate Laszczka's enduring contributions to the world of art and celebrate his timeless vision. We invite you to see his sculpture at the PMA today!

===

23 marca przypada rocznica śmierci Konstantego Laszczki, niezwykłej postaci w historii polskiej sztuki. Jako rzeźbiarz, malarz i grafik jego dziedzictwo nadal inspiruje pokolenia. W Krakowie wyróżnił się nie tylko jako profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ale także nawiązał głębokie więzi z innymi artystami, Stanisławem Wyspiańskim i Leonem Wyczółkowskim. Razem opowiadali się za ideałami Młodej Polski, przyczyniając się do prężnego renesansu kulturalnego.

Wśród trwałych dzieł Laszczki „Opuszczony” stanowi świadectwo jego mistrzostwa formy i emocji. Rzeźba ta, mieszcząca się w salach Muzeum Polskiego w Ameryce, ucieleśnia głęboką samotność, a jej zróżnicowane tekstury i urzekająca kompozycja zapraszają widzów w krainę introspekcji i kontemplacji.

Przypomnijmy sobie trwały wkład Laszczki w świat sztuki i uczcijmy jego ponadczasową wizję. Zapraszamy do zobaczenia jego rzeźby w MPA już dziś!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.